dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Điểm lớp 8A1 - Tháng 3/2015 mien phi,tai lieu Điểm lớp 8A1 - Tháng 3/2015 mien phi,bai giang Điểm lớp 8A1 - Tháng 3/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 11:30:18 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TỔNG HỢP ĐIỂM THÁNG 3/2015
LỚP: 8A1
STT HỌ VÀ TÊN Điểm Tổng điểm Xếp thứ
Toán Văn Lý
1 Vương Ngọc Anh 8 7.5 6 21.5 11
2 Hoàng Thị Ngọc Diệp 6.5 7.5 5 19.0 17
3 Bùi Ánh Dương 7 6.5 5 18.5 18
4 Trần Thị Minh Hiền 3.5 8.5 5 17.0 22
5 Bùi Thị Hồng Huệ 6.5 6 6 18.5 18
6 Cầm An Khang 7.5 5.5 5 18.0 20
7 Đinh Quốc Khánh 9 6.5 9 24.5 5
8 Nguyễn Trung Kiên 6 6.5 9 21.5 11
9 Cầm Thị Kiều 7 9 5 21.0 13
10 Nguyễn Tùng Lâm 7 6 8 21.0 13
11 Nguyễn Hoàng Lương 10 8 8 26.0 2
12 Bùi Minh Nam 9.5 7 9 25.5 4
13 Lê Quỳnh Nga 9 6 6 21.0 13
14 Hoàng Thị Thanh Ngân 9 9 6 24.0 6
15 Lê Vũ Quang 10 8 8 26.0 2
16 Đinh Thị Hoài Thương 6.5 7 3 16.5 23
17 Vũ Cảnh Toàn 9 8.5 6 23.5 8
18 Phan Thu Trang 9 8 6 23.0 9
19 Vũ Thanh Tùng 7 7.5 6 20.5 16
20 Lò Thu Uyên 8 7 8 23.0 9
21 Đào Khánh Vân 5.5 7 5 17.5 21
22 Nguyễn Tuấn Việt 9 8 7 24.0 6
23 Nguyễn Đức Vượng 10 9 10 29.0 1
24 Nguyễn Thị Như Quỳnh 6 5.5 6 17.5 21