dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Điểm lớp 8A2 - Tháng 3/2015 mien phi,tai lieu Điểm lớp 8A2 - Tháng 3/2015 mien phi,bai giang Điểm lớp 8A2 - Tháng 3/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 11:30:43 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TỔNG HỢP ĐIỂM THÁNG 3/2015
LỚP: 8A2
STT HỌ VÀ TÊN Điểm Tổng điểm Xếp thứ
Toán Văn Lý
1 Bùi Hải Anh 8.5 6.5 10 25.0 1
2 Đào Thị Thùy Dung 3.5 9 7 19.5 10
3 Đỗ Trung Hiếu 5 8 5 18.0 15
4 Phan Đức Hùng 6 7 5 18.0 15
5 Lê Cao Hùng 7.5 6 8 21.5 4
6 Vương Minh Huyền 6 7 5 18.0 15
7 Ngô Việt Hưng 5 7.5 6 18.5 13
8 Đào Thu Hương 4 6.5 5 15.5 22
9 Điêu Thị Thùy Ngân 7.5 5 9 21.5 4
10 TrầnThị Kim Ngân 5 7 5 17.0 19
11 Nguyễn Thị Ngọc 4.5 8.5 6 19.0 11
12 Nguyễn Thảo Nhi 7 7.5 7 21.5 4
13 Đặng T. Hồng Nhung 5 7.5 6 18.5 13
14 Ng. T Minh Phương 4 7 8 19.0 11
15 Bùi Thu Quỳnh 5 8.5 3 16.5 21
16 Trần Hồng Thắm 7 8.5 8 23.5 2
17 Đỗ Thị Huyền Trang 4 7.5 6 17.5 18
18 Phạm Thanh Tú 6.5 5.5 5 17.0 19
19 Hồ Xuân Tú 5 7 9 21.0 8
20 Bùi Đức Tuấn 3.5 6 3 12.5 23
21 Nguyễn Thảo Vân 5 9 7 21.0 8
22 Phan Nhật Thành 7 6.5 8 21.5 4
23 Tô Đức Trung 6.5 7 9 22.5 3