dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Điểm lớp 8A3 - Tháng 3/2015 mien phi,tai lieu Điểm lớp 8A3 - Tháng 3/2015 mien phi,bai giang Điểm lớp 8A3 - Tháng 3/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 11:33:10 AM
Filesize: 0.07 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TỔNG HỢP ĐIỂM THÁNG 3/2015

LỚP: 8A3


STT
HỌ VÀ TÊN
Điểm
Tổng điểm
Xếp thứToán
Văn
Lý1
Đinh T Thúy Anh
5
5
5
15.0
18

2
Nguyễn Vũ Hùng Anh
4
6
4
14.0
21

3
Nguyễn Thi Tuyết Chinh
6
8
4
18.0
5

4
Vũ Ngọc Diệp
4
8
4
16.0
16

5
Nguyễn Hải Dương
5
6
6
17.0
10

6
Nguyễn Trung Đức
6
7
4
17.0
10

7
Nguyễn Hữu Hiếu
8
8
9
25.0
1

8
Nguyễn Trung Hiếu
6
8
5
19.0
3

9
Nguyễn Ngọc Hoàng
7
5
5
17.0
10

10
Lê Quang Hùng
6
6
7
19.0
3

11
Nguyễn Đình Khôi
6
6
5
17.0
10

12
Đỗ Quốc Lâm
6
7
4
17.0
10

13
Đỗ Ngọc Linh
8
8
5
21.0
2

14
Nguyễn Văn Long
6
6
4
16.0
16

15
Cao Lê Minh
6
4
5
15.0
18

16
Nguyễn Đức Ngọc
4
6
5
15.0
18

17
Phạm Văn Nguyên
5
5
3
13.0
23

18
Trần Thảo Nguyên
8
5
5
18.0
5

19
Hoàng Thị Như Quỳnh
7
7
4
18.0
5

20
Ứng Nhật Thành
7
7
4
18.0
5

21
Nguyễn Công Toàn
6
4
4
14.0
21

22
Lưu Thị Huyền Trang
7
6
5
18.0
5

23
Lò Duy Tùng
7
6
4
17.0
10

24
Nguyễn Thị Thảo Vân
6
8
4
18.0
5

25
Nguyễn Đức Vinh
6
6
4
16.0
16