dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐIểm lớp 8A4 - Tháng 3/2015 mien phi,tai lieu ĐIểm lớp 8A4 - Tháng 3/2015 mien phi,bai giang ĐIểm lớp 8A4 - Tháng 3/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 11:33:37 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TỔNG HỢP ĐIỂM THÁNG 3/2015
LỚP: 8A4
STT HỌ VÀ TÊN Điểm Tổng điểm Xếp thứ
Toán Văn Lý
1 Giang Vân Anh 6 5 5 16.0 10
2 Hán Tiến Dũng 6 6 4 16.0 10
3 Nguyễn Danh Dương 8 4.5 5 17.5 5
4 Hoàng Ngọc Hà 6 4.5 4 14.5 20
5 Hà Minh Hiếu 6 5 5 16.0 10
6 Nguyễn Đại Hồ 5 6 5 16.0 10
7 Nguyễn Sơn Hùng 4 7 3 14.0 22
8 Tạ Quang Hùng 6 5 4 15.0 19
9 Nguyễn Đức Khánh 4 4 5 13.0 24
10 Nguyễn Viết Khải 6 4.5 5 15.5 18
11 Lê Ngọc Linh 7 7.5 5 19.5 2
12 Dương Bảo Ngọc 5 3 4 12.0 26
13 Nguyễn Trang Nhung 5 6 5 16.0 10
14 Đỗ Thanh Thanh 6 4.5 3 13.5 23
15 Lê Văn Thành 5 3.5 4 12.5 25
16 Vũ Phương Thảo 5 4.5 5 14.5 20
17 Đỗ Thị Thùy 6 6.5 5 17.5 5
18 Phạm Hoàng Thiên 5 6 5 16.0 10
19 Chu Minh Trang 6 6 4 16.0 10
20 Hoàng Thu Trang 6 7 5 18.0 4
21 Tô Thành Trung 6 6 5 17.0 8
22 Nguyễn Anh Tuấn 6 5.5 5 16.5 9
23 Lê Thảo Vi 6 6.5 5 17.5 5
24 Nguyễn Hải Đăng 5 6 5 16.0 10
25 Hoàng Đức Lương 7 6 7 20.0 1
26 Trần Huy Tùng 6 6.5 7 19.5 2