dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐIểm xếp hạng khối 7 - Tháng 3/2015 mien phi,tai lieu ĐIểm xếp hạng khối 7 - Tháng 3/2015 mien phi,bai giang ĐIểm xếp hạng khối 7 - Tháng 3/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 11:24:31 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TỔNG HỢP ĐIỂM THÁNG 3/2015
KHỐI 7
STT HỌ VÀ TÊN Điểm Tổng điểm Xếp thứ
Toán Văn Anh
1 Lê Thúy An 5 8 9 22.00 26
2 Nguyễn Thu Hà Anh 8.5 8 7 23.50 14
3 Lương Tú Anh 8 8 7 23.00 16
4 Nguyễn Phú Bình 8.25 8 8 24.25 10
5 Trần Văn Chiến 6.75 8 6 20.75 34
6 Dương Thị Thùy Dung 8.75 9 9.25 27.00 1
7 Nguyễn Tiến Dũng 6.5 8 8.25 22.75 21
8 Tạ Hữu Đức 8.75 8 8.25 25.00 5
9 Phạm Thùy Giang 7 9 8.5 24.50 8
10 Diêm Đăng Hoàng 10 7 9 26.00 2
11 Phan Quang Huy 5 7 9 21.00 30
12 Nguyễn Ngọc Huyền 8 8 8.5 24.50 8
13 Nguyễn Duy Khánh 7.75 6 3.25 17.00 64
14 Phạm Hải Long 5 8 8 21.00 30
15 Nguyễn Văn Lương 7.5 6 7 20.50 36
16 Nguyễn Phương Linh 7.5 7 8.5 23.00 16
17 Nguyễn Hồng Nhung 9 9 8 26.00 2
18 Đỗ Đình Phúc 7.75 8 9 24.75 6
19 Mai Lan Phương 8.5 8 8.25 24.75 6
20 Đinh Thanh Tâm 7.75 8 8 23.75 12
21 Nguyễn Minh Tuấn 5 6 6.5 17.50 58
22 Phạm Ngọc Thắng 5 7 5.5 17.50 58
23 Nguyễn Trung Thế 9 8 8.5 25.50 4
24 Phạm Thanh Thuỷ 5.5 9 9.25 23.75 12
25 Vũ Thị Thu Trang 5.25 8 5 18.25 52
26 Dương Thanh Vân 6.25 9 7 22.25 25
1 Đào Duy Hà Anh 7.25 6 5 18.25 52
2 Hoàng Thị Hải Anh 5.5 6 5.5 17.00 64
3 Hà Mạnh Cường 6.5 7 5.5 19.00 48
4 Hoàng Giang Chi 8 8 7.25 23.25 15
5 Nguyễn Ngọc Hải 8.5 8 4.5 21.00 30
6 Chẩu Thu Hoài 5 8 4.25 17.25 60
7 Nguyễn Huy Hoàng 7.25 7 5.5 19.75 42
8 Phạm Khánh Huyền 5 8 7 20.00 40
9 Chu Vũ Minh Hiền 7.25 5 7.25 19.50 44
10 Hoàng Ngọc Lan 6.5 7 6 19.50 44
11 Nguyễn Hoàng Lâm 8 7 8 23.00 16
12 Nguyễn Tùng Lâm 7.25 7 7 21.25 29
13 Trần Thị Thuý Lâm 9 9 6.25 24.25 10
14 Ngô Khánh Linh 6 8 9 23.00 16
15 Nguyễn Phương Linh 6.75 8 7 21.75 28
16 Trần Hiền Linh 7 8 8 23.00 16
17 Đào Duy Long 6.75 6 5.25 18.00 55
18 Lã Kim Loan 5.5 8 9 22.50 23
19 Nguyễn Thị Khánh Ly 6.25 8 6.25 20.50 36
20 Đỗ Thị Ngọc Mai 7.75 7 6.25 21.00 30
21 Bùi Thị Minh Phương 6.75 9 7 22.75 21
22 Nguyễn Vân Thanh 6.5 6 4.5 17.00 64
23 Hoàng Quốc Tuấn 6 6 5.25 17.25 60
24 Trịnh Hoài Thu 5.5 8 6 19.50 44
25 Hà Anh Thư 8.5 8 6 22.50 23
26 Nguyễn Thuỳ Thương 5 7 5.25 17.25 60
27 Nguyễn Thị Uyên 7.25 8 5 20.25 39
1 Nguyễn Diệp Anh 3 7 5 15.00 82
2 Nguyễn Mạnh Cường 4 7 5 16.00 76
3 Vũ Mai Chi 7 8 7 22.00 26
4 Trần Thuỳ Dương 5 7 6 18.00 55
5 Nguyễn Quốc Đại 4 6 6.25 16.25 73
6 Vũ Thành Đạt 6 5 5 16.00 76
7 Nguyễn Hoàng Hà 3 5 4 12.00 96
8 Nguyễn Thu Hà 1 8 5 14.00 87
9 Vũ Thị Thu Hằng 3 8 5 16.00 76
10 Lã Minh Hùng 3 6 4.25 13.25 92
11 Bùi Việt Hoàng 1 6 6 13.00 93
12 Đỗ Việt Hoàng 3 7 5.5 15.50 81
13 Vũ Thị Khánh Huyền 6.5 8 5.5 20.00 40
14 Dương Thị Thu Hương 4 7 6.25 17.25 60
15 Hoàng Duy Khánh 4.5 5 7 16.50 69
16 Nguyễn Duy Khánh 6.5 6 8.25 20.75 34
17 Nguyễn Thị Vân Khánh 3 8 5.25 16.25 73
18 Lưu Thị Hà My 2 7 5 14.00 87
19 Đỗ Thị Bích Ngọc 2.5 7 7 16.50 69
20 Nguyễn Đại Nghĩa 5 6 7 18.00 55
21 Điêu Chính Phúc 3.5 6 7 16.50 69
22 Dương Đức Quân 5 8 7.5 20.50 36
23 Phạm Đức Toàn 4 8 7.25 19.25 47
24 Lê Minh Thuận 6.5 8 5.25 19.75 42
25 Nguyễn Võ Hà Trang 2 8 4.5 14.50 85
26 Khổng Minh Trung 3 8 7.5 18.50 51
1 Hoàng Ngọc Anh 4 6 4 14.00 87
2 Trịnh Đức Bình 6 6.00 103
3 Đào Thị Thanh Bình 3 8 5 16.00 76
4 Đào Lê Bình 2 5 2 9.00 101
5 Đặng Khánh Hòa 5.5 7 6.5 19.00 48
6 Mạc Văn Hoàn 2 6 4.25 12.25 95
7 Nguyễn Việt Hoàng 2 5 4 11.00 99
8 Hoàng Như Hương 3 8 3.25 14.25 86
9 Cao Thị Ngọc Mai 3 6 6 15.00 82
10 Lê Hồng Ngọc 4 7 4 15.00 82
11 Kim Thu Trang 3.5 5 4.5 13.00 93
12 Hà Thị Hương Thảo 2 8 4 14.00 87
13 Nguyễn Phương Thảo 3.5 7 6.25 16.75 68
14 Nguyễn Thu Thảo 4 8 4.5 16.50 69
15 Võ Chí Thanh 5.5 4 6.25 15.75 80
16 Lê Hà Thành 4.5 5 4.5 14.00 87
17 Quách Xuân Thắng 1 6 4 11.00 99
18 Đỗ Thanh Tùng 1 5 3 9.00 101
19 Lương Thanh Tùng 1 8 2.5 11.50 98
20 Hoàng Bảo Thư 4 7 5.25 16.25 73
21 Nguyễn Hùng Thịnh 5 7 6.25 18.25 52
22 Nghiêm Thị Khánh Huyền 2 5 5 12.00 96
23 Lò Thị Huyền Thương 3 8 6 17.00 64
24 Trần Nguyễn Thế Vũ 5.5 7 6.5 19.00 48