dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐIểm xếp hạng khối 8 - Tháng 3/2015 mien phi,tai lieu ĐIểm xếp hạng khối 8 - Tháng 3/2015 mien phi,bai giang ĐIểm xếp hạng khối 8 - Tháng 3/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 11:34:07 AM
Filesize: 0.04 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TỔNG HỢP ĐIỂM THÁNG 3/2015
KHỐI 8
STT HỌ VÀ TÊN Điểm Tổng điểm Xếp thứ
Toán Văn Anh
1 Vương Ngọc Anh 8 7.5 6 21.5 15
2 Hoàng Thị Ngọc Diệp 6.5 7.5 5 19.0 32
3 Bùi Ánh Dương 7 6.5 5 18.5 37
4 Trần Thị Minh Hiền 3.5 8.5 5 17.0 58
5 Bùi Thị Hồng Huệ 6.5 6 6 18.5 37
6 Cầm An Khang 7.5 5.5 5 18.0 41
7 Đinh Quốc Khánh 9 6.5 9 24.50 7
8 Nguyễn Trung Kiên 6 6.5 9 21.50 15
9 Cầm Thị Kiều 7 9 5 21.00 21
10 Nguyễn Tùng Lâm 7 6 8 21.00 21
11 Nguyễn Hoàng Lương 10 8 8 26.0 2
12 Bùi Minh Nam 9.5 7 9 25.5 4
13 Lê Quỳnh Nga 9 6 6 21.00 21
14 Hoàng Thị Thanh Ngân 9 9 6 24.0 8
15 Lê Vũ Quang 10 8 8 26.0 2
16 Đinh Thị Hoài Thương 6.5 7 3 16.5 68
17 Vũ Cảnh Toàn 9 8.5 6 23.5 10
18 Phan Thu Trang 9 8 6 23.0 12
19 Vũ Thanh Tùng 7 7.5 6 20.5 27
20 Lò Thu Uyên 8 7 8 23.0 12
21 Đào Khánh Vân 5.5 7 5 17.50 52
22 Nguyễn Tuấn Việt 9 8 7 24.0 8
23 Nguyễn Đức Vượng 10 9 10 29.0 1
24 Nguyễn Thị Như Quỳnh 6 5.5 6 17.5 52
1 Bùi Hải Anh 8.5 6.5 10 25.0 5
2 Đào Thị Thùy Dung 3.5 9 7 19.5 29
3 Đỗ Trung Hiếu 5 8 5 18.0 41
4 Phan Đức Hùng 6 7 5 18.0 41
5 Lê Cao Hùng 7.5 6 8 21.5 15
6 Vương Minh Huyền 6 7 5 18.0 41
7 Ngô Việt Hưng 5 7.5 6 18.5 37
8 Đào Thu Hương 4 6.5 5 15.5 82
9 Điêu Thị Thùy Ngân 7.5 5 9 21.5 15
10 TrầnThị Kim Ngân 5 7 5 17.0 58
11 Nguyễn Thị Ngọc 4.5 8.5 6 19.0 32
12 Nguyễn Thảo Nhi 7 7.5 7 21.5 15
13 Đặng T. Hồng Nhung 5 7.5 6 18.5 37
14 Ng. T Minh Phương 4 7 8 19.0 32
15 Bùi Thu Quỳnh 5 8.5 3 16.5 68
16 Trần Hồng Thắm 7 8.5 8 23.5 10
17 Đỗ Thị Huyền Trang 4 7.5 6 17.5 52
18 Phạm Thanh Tú 6.5 5.5 5 17.0 58
19 Hồ Xuân Tú 5 7 9 21.0 21
20 Bùi Đức Tuấn 3.5 6 3 12.5 96
21 Nguyễn Thảo Vân 5 9 7 21.0 21
22 Phan Nhật Thành 7 6.5 8 21.5 15
23 Tô Đức Trung 6.5 7 9 22.5 14
1 Đinh T Thúy Anh 5 5 5 15.0 84
2 Nguyễn Vũ Hùng Anh 4 6 4 14.0 90
3 Nguyễn Thi Tuyết Chinh 6 8 4 18.0 41
4 Vũ Ngọc Diệp 4 8 4 16.0 71
5 Nguyễn Hải Dương 5 6 6 17.0 58
6 Nguyễn Trung Đức 6 7 4 17.0 58
7 Nguyễn Hữu Hiếu 8 8 9 25.0 5
8 Nguyễn Trung Hiếu 6 8 5 19.0 32
9 Nguyễn Ngọc Hoàng 7 5 5 17.0 58
10 Lê Quang Hùng 6 6 7 19.0 32
11 Nguyễn Đình Khôi 6 6 5 17.0 58
12 Đỗ Quốc Lâm 6 7 4 17.0 58
13 Đỗ Ngọc Linh 8 8 5 21.0 21
14 Nguyễn Văn Long 6 6 4 16.0 71
15 Cao Lê Minh 6 4 5 15.0 84
16 Nguyễn Đức Ngọc 4 6 5 15.0 84
17 Phạm Văn Nguyên 5 5 3 13.0 94
18 Trần Thảo Nguyên 8 5 5 18.0 41
19 Hoàng Thị Như Quỳnh 7 7 4 18.0 41
20 Ứng Nhật Thành 7 7 4 18.0 41
21 Nguyễn Công Toàn 6 4 4 14.0 90
22 Lưu Thị Huyền Trang 7 6 5 18.0 41
23 Lò Duy Tùng 7 6 4 17.0 58
24 Nguyễn Thị Thảo Vân 6 8 4 18.0 41
25 Nguyễn Đức Vinh 6 6 4 16.0 71
1 Giang Vân Anh 6 5 5 16.0 71
2 Hán Tiến Dũng 6 6 4 16.0 71
3 Nguyễn Danh Dương 8 4.5 5 17.5 52
4 Hoàng Ngọc Hà 6 4.5 4 14.5 88
5 Hà Minh Hiếu 6 5 5 16.0 71
6 Nguyễn Đại Hồ 5 6 5 16.0 71
7 Nguyễn Sơn Hùng 4 7 3 14.0 90
8 Tạ Quang Hùng 6 5 4 15.0 84
9 Nguyễn Đức Khánh 4 4 5 13.0 94
10 Nguyễn Viết Khải 6 4.5 5 15.5 82
11 Lê Ngọc Linh 7 7.5 5 19.5 29
12 Dương Bảo Ngọc 5 3 4 12.0 98
13 Nguyễn Trang Nhung 5 6 5 16.0 71
14 Đỗ Thanh Thanh 6 4.5 3 13.5 93
15 Lê Văn Thành 5 3.5 4 12.5 96
16 Vũ Phương Thảo 5 4.5 5 14.5 88
17 Đỗ Thị Thùy 6 6.5 5 17.5 52
18 Phạm Hoàng Thiên 5 6 5 16.0 71
19 Chu Minh Trang 6 6 4 16.0 71
20 Hoàng Thu Trang 6 7 5 18.0 41
21 Tô Thành Trung 6 6 5 17.0 58
22 Nguyễn Anh Tuấn 6 5.5 5 16.5 68
23 Lê Thảo Vi 6 6.5 5 17.5 52
24 Nguyễn Hải Đăng 5 6 5 16.0 71
25 Hoàng Đức Lương 7 6 7 20.0 28
26 Trần Huy Tùng 6 6.5 7 19.5 29