dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Định luật bảo toàn khối lượng mien phi,tai lieu Định luật bảo toàn khối lượng mien phi,bai giang Định luật bảo toàn khối lượng mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 8:04:28 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 21 Định luật bảo toàn khối lượng
Ngày giảng: 22/11

A/ Mục tiêu:
1. HS hiểu được nd của định luật, biết giảI thích định luật dựa vào sự bảo toàn khối lượng của ng/tử trong Pưhh
2. Biết vận dụng đ/l đêt làm các bàI tập hh
3. Rèn luyện kĩ năng viết p/t chữ cho HS
B/ Chuẩn bị:
Cân, 2 cốc tt
D/d BaCl2; D/d Natri sunfat
=> Sử dụng cho t/n dẫn đến nd đ/l
Tranh vẽ H2.5/48
Bảng phụ có đề các bàI tập vận dụng
C/ Phương pháp:
D/ Tiến trình tổ chức giờ học:
I. ổn định lớp:
II. Kiểm tra : Sự chuẩn bị của GV và HS
III. Các hoạt động học tập
HoạT động của GV và HS
Nội dung

GV Giới thiệu mục tiêu của bàI;
GV Giới thiệu nhà bác học Lomonoxop và lavoađie
GV làm thí nghiệm
làm TN (h2.7)
HS xác nhận trước TN kim của cân ở vị trí thânh bằng .
Sau p/ư : hiện tượng có chất rắn trắng xuất hiện -> đã có p/ư hh xảy ra.
Kim cân vẫn ở vi trí thăng bằng

? Qua TN trên em có nhận xét gì về tổng khối lượng các chất TG và tổng KL của sản phẩm
=> Bài mới

? Nêu lại cách tiến hành thí nghiệm.
Ghi lại phương trình chữ của p/ư trên .
( GV giới thiệu tên sp)

? Nhắc lại ý cơ bản của định luật.
GV Gọi HS đọc nội dung định luật
Nếu kí hiệu khối lượng là m thì nội dung ĐLBTKL được thể hiện bằng

1/ Thí nghiệm:

1. Thí nghiệm:


Bari Clo rua +Natri sunfat ->
Barisunfat + NatriClorua

* Nhận xét : Tổng khối lượng các chất tham gia = tổng KL sản phẩm .


biểu thức nào với thí nghiệm trên
Bariclorua + mNatrisunfat =
mBarisufat + m Natriclorua
GV Treo tranh H2.5
Bản chất của p/ư hoá học là gì ?
Số ng tử mỗi ng/tố có thay đổi không ?
Khối lương mỗi ngtử có thay đổi không?
=> Rút ra KL gì
GV Ra bài tập (bảng phụ)
Hướng dẫn HS làm bài

HS làm bài
a. Photpho +oxi (photpho penta oxit
b. Theo ĐLBTKL có:
mphotpho + moxi = mđiphotpho pentanoxit
moxi = mđiphotpho pentanoxit - mphotpho
= 7,1 –3,1
= 4 (g)

GV gọi Hs lên chữa bài tập


HS làm bàI
GV tổ chức cho HS nhận xét, sửa sai

a. Canxicacbonat ( Canxioxit +Cacbonic
b. Theo ĐLBTKL có:
mCacxicacbonat = mcanxioxit + mCac bonich = 112 +88 = 200kg


2. Định luật : SGK ,

Nếu A+B ( C+D
-> theo ĐLBTKL có :
mA+ mB = mC + mD

Giải thích :
- Trong p/ứng hh, liên kết giữa các ngtử thay đổi làm cho phân tử này BĐ thành phân tử khác
- Số ngtử của mỗi ng tố trươc và sau p/ư không đổi (Bảo toàn )
=> Khối lượng của mỗi ng tử không đổi
=> Tổng khối lượng của các chất được bảo toàn
3. Ap dụng :
Bài tập 1: Đốt cháy hoàn toàn 3,1g P trong không khí , ta thu được 7,1g h/c điphotpho penta oxit (P2O5)
a.Viết PT chữ của phản ứng
b. Tính khối lượng oxit đã p/ư.Bài tập 2:
Nung đá vôi (TP