dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đơn chất va hợp chất-phân tử mien phi,tai lieu đơn chất va hợp chất-phân tử mien phi,bai giang đơn chất va hợp chất-phân tử mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 7:41:03 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 8 đơn chất và hợp chất-phân tử
Ngày soạn : 12/9/2008 Ngày dạy : 15/9/2008
A.Mục tiêu:
1. Hiểu được kh/niệm đơn chất, hợp chất
- Phân biệt được kim loại và phi kim
- Biết được: Trong một mẫu chất ( cả đơn chất và h/c) ng/tử ko tách rời mà đều có l/kết với nhau hoặc sắp xếp liền nhau .
2. Rèn luyện kh/năng phân biệt được các loại chất .
B. Chuẩn bị :
Tranh H1.10, 1.12, 1.13.
C. Phương pháp:
D. Hoạt động dạy và học:
I/ ổn định lớp:
II/ Kiểm tra 15p
Câu 1: (4 điểm) Chọn những câu phát biểu đúng trong số các câu sau:
a) Các chất đều được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện gọi là nguyên tử.
b) Nguyên tử được tạo bởi những hạt nhỏ hơn và không mang điện là proton, nơtron và electron
c) Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton và nơtron. Số proton bằng số nơtron
d) Vỏ nguyên tử tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm
e) Các nguyên tử cùng loại đều có cùng số proton và số nơtron trong hạt nhân
g) Trong nguyên tử, số proton bằng số electron
h) Các hạt proton, nơtron và electron đều có cùng khối lượng
i) Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có một số electron nhất định
Câu 2: (4 điểm) Hãy hoàn chỉnh bảng sau:
TT
Tên nguyên tố
Kí hiệu
Số p
Số e
Số n
Tổng số hạt trong nguyên tử

1
flo10


219
20


3
12
36

4


3

4


Biết điện tích hạt nhân của một số nguyên tố là: flo (9+) ; kali (19+) ; Magie (12+) ; Liti (3+); Neon (10+); Canxi (20+); Beri (4+)
Câu 3: (2 điểm) Vẽ sơ đồ nguyên tử của nguyên tố lưu huỳnh (số p = 16 )
đáp án, biểu đIểm
Câu
Đáp án sơ lược
Điểm


Câu 1
(4,0 điểm)

Chọn mỗi câu đúng: a,d,g,i được 1 điểm

4,0Câu 2:
(4 điểm)

Điền đủ, đúng mỗi nội dung 1,2,3,4 được 1 điểm

4,0

Câu 3
(2 điểm)

Vẽ được sơ đồ nguyên tử S, ghi điện tích hạt nhân 16+
 2,0


(Điểm toàn bài là tổng điểm thành phần)
 10,0


III/ Bài mới
Hoạt động của GV và HS
Nội dung


GV giới thiệu tranh h1.10,11,12,13- Sơ đồ tượng trưng của một số đơn/ch và h/c
- Các đ/c và h/c có đđ gì khác nhau về t/phần?
- Vậy đơn chất là gì, hợp chất là gì?

GV giới thiệu phân loại đ/c gồm kl và p/k


- Giới thiệu bảng(42) một số KL và một số PK thường gặp y/cầu h/s về nhà học thuộc
GV giới thiệu phần phân loại hợp chất gồm hợp chất vô cơ và h/c