dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an DS thi IOE toàn quốc mien phi,tai lieu DS thi IOE toàn quốc mien phi,bai giang DS thi IOE toàn quốc mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 10:24:50 PM
Filesize: 0.15 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI CẤP TOÀN QUỐC KỲ THI OLYMPIC TIẾNG ANH
"QUA INTERNET CẤP TỈNH NĂM HỌC 2014-2015, LỚP 9"
(Kèm theo Quyết định số: 250/QĐ-SGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Sở GDĐT Đồng Tháp)
STT ID Họ và tên Điểm Thời gian thi Số lần thi Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố
1 1214289121 Tăng Trần Hiểu Nghĩa [Kết quả] 1870 29 phút 6 giây 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp
2 1210319671 Quách Gia Khang [Kết quả] 1860 29 phút 21 giây 1 TrườngTHCS An Thạnh Thị xã Hồng Ngự Đồng Tháp
3 71883433 Trần Thị Vân Anh [Kết quả] 1790 28 phút 25 giây 1 Trường THCS Thị trấn Lấp Vò Huyện Lấp Vò Đồng Tháp
4 69391158 Hồ Bảo Ngọc [Kết quả] 1760 29 phút 12 giây 1 Trường THCS Lưu Văn Lang Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp
5 1211283426 Nguyễn Hoàng Nam [Kết quả] 1750 23 phút 56 giây 1 Trường THCS Nguyễn Thị Lựu Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp
6 1212273507 Phạm Ngọc Hiếu Hạnh [Kết quả] 1710 29 phút 52 giây 1 Trường THCS Nguyễn Văn Tiệp Huyện Tân Hồng Đồng Tháp
7 1208572370 nguyễn thị thảo ly [Kết quả] 1690 27 phút 47 giây 1 Trường THCS Phú Điền Huyện Tháp Mười Đồng Tháp
8 1209239235 Quách Nguyễn Thảo Vân [Kết quả] 1690 29 phút 13 giây 1 TrườngTHCS An Thạnh Thị xã Hồng Ngự Đồng Tháp
9 1214554237 Từ Phước An Khang [Kết quả] 1680 29 phút 38 giây 1 Trường THCS Đốc Binh Kiều Huyện Tháp Mười Đồng Tháp
10 1210409974 Lê Huỳnh Nguyệt Hà [Kết quả] 1670 29 phút 11 giây 1 Trường THCS Lưu Văn Lang Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp
11 1213923245 Nguyễn Hoàng Duy [Kết quả] 1670 29 phút 35 giây 1 Trường THCS Đốc Binh Kiều Huyện Tháp Mười Đồng Tháp
12 1210513330 TRần Lưu Bình Trí [Kết quả] 1670 30 phút 1 Trường THCS Hùng Vương Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp
13 1209830630 Đào Lê Vân Anh [Kết quả] 1660 29 phút 18 giây 1 TrườngTHCS An Thạnh Thị xã Hồng Ngự Đồng Tháp
14 104761231 Hồ Minh Hùng [Kết quả] 1650 30 phút 1 Trường THCS Bình Thành Huyện Lấp Vò Đồng Tháp
15 1210730775 Nguyễn Hoàng Yến Nhi [Kết quả] 1630 28 phút 26 giây 1 Trường THCS Thống Linh Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp
16 115918985 Nguyễn Ngọc Bảo Trân [Kết quả] 1630 28 phút 37 giây 1 Trường THCS Thị trấn Lấp Vò Huyện Lấp Vò Đồng Tháp
17 1210406399 Lê Nguyễn Kiều Mỹ [Kết quả] 1630 29 phút 1 giây 1 Trường THCS Thị trấn Lấp Vò Huyện Lấp Vò Đồng Tháp
18 85152117 Nguyễn Võ Bảo Ngọc [Kết quả] 1620 29 phút 11 giây 1 Trường THCS Lưu Văn Lang Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp
19 1211226702 Đỗ Nguyễn Hoàng Uyên [Kết quả] 1620 29 phút 12 giây 1 Trường THCS Hùng Vương Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp
20 1213125045 PHAN NGUYEN TRAM ANH [Kết quả] 1620 29 phút 39 giây 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp
21 1209452685 Nguyên Thê Trân [Kết quả] 1620 30 phút 1 Trường THCS Tân Dương Huyện Lai Vung Đồng Tháp
22 1210127491 Nguyễn Vũ Nghi [Kết quả] 1600 29 phút 24 giây 1 Trường THCS Lưu Văn Lang Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp
23 112199801 leminhtri [Kết quả] 1580 29 phút 39 giây 1 Trường THCS Nhị Mỹ Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp
24 1213894473 Nguyễn Thị Thanh Trúc [Kết quả] 1580 30 phút 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp
25 1209817466 Từ Minh Đức [Kết quả] 1570 27 phút 35 giây 1 Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp
26 1210176982 Lê Khả Thi [Kết quả] 1570 29 phút 12 giây 1 Trường THCS Lưu Văn Lang Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp
27 1211723375 Nguyễn Phương Khánh Tuấn [Kết quả] 1570 29 phút 15 giây 1 Trường THCS Tân Nhuận Đông Huyện Châu Thành Đồng Tháp
28 108649576 Võ Trí Thông [Kết quả] 1570 30 phút 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp
29 1212790090 Thái Thanh Hà [Kết quả] 1560 29 phút 19 giây 1 Trường THCS Lưu Văn Lang Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp
30 1214064291 Nguyễn Trúc Thanh Lan [Kết quả] 1560 29 phút 36 giây 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp
31 106448511 Hua Nhat Quang [Kết quả] 1550 26 phút 11 giây 1 Trường THCS Lưu Văn Lang Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp
32 1201850269 Dương Trần Kim Châu [Kết quả] 1540 29 phút 16 giây 1 Trường THCS Hùng Vương Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp
33 1211508390 Nguyễn Ngọc Gia Mẫn [Kết quả] 1540 29 phút 32 giây 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp
34 1210355296 Ngọc Ngân [Kết quả] 1540 29 phút 34 giây 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp
35 1211832955 Nguyễn Tử Kỳ [Kết quả] 1530 29 phút 7 giây 1 Trường THCS Lưu Văn Lang Thị xã Sa Đéc Đồng Tháp
36 1210978213 Nguyễn Hoàng Duệ [Kết quả] 1530 30 phút 1 Trường THCS Hội An Đông Huyện Lấp Vò Đồng Tháp
37 1207932921 Nguyễn Thị Tiểu Yến [Kết quả] 1530 30 phút 1 Trường THCS Thị trấn Lấp Vò Huyện Lấp Vò Đồng Tháp
38 1201327533 Trương Trần Uyển Nhi [Kết quả] 1510 27 phút 24 giây 1 Trường THCS Võ Trường Toản Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp
39 1210752680 Trần Kim Yến [Kết quả] 1500 29 phút 34 giây 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp
40 1213287085 Huỳnh Trung Tín [Kết quả] 1490 27 phút 8 giây 1 Trường THCS Mỹ Hội Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp
41 1211156029 Khương Nguyễn Anh Hà [Kết quả] 1490 29 phút 36 giây 1 Trường THCS Kim Hồng Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp
42 1210666444 Nguyễn Lê Yến Nhi [Kết quả] 1480 29 p