dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an fgbfgbfggtf mien phi,tai lieu fgbfgbfggtf mien phi,bai giang fgbfgbfggtf mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/23/2015 4:29:54 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐẢNG BỘ VĨNH BÌNH BẮC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: TRƯỜNG THCS VĨNH BÌNH BẮC 2
Vĩnh Bình Bắc, Ngày 19 tháng 3 năm 2015

BẢN ĐĂNG KÝ
Học tập chuyên đề năm 2015
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

Họ và tên: Ngô Văn Hùng.
Ngày sinh: 1981
Ngày vào Đảng: 29/11/2014
Chức vụ: + Trong Đảng: Đảng viên
+ Chính quyền: Giáo viên
Hiện đang sinh hoạt và công tác tại:
+ Chi bộ: Trường THCS Vĩnh Bình Bắc 2
+ Đảng bộ xã Vĩnh Bình Bắc
Sau khi được tiếp thu những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2015 “ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Liên hệ với nhiệm vụ được giao, tôi đăng ký trước tổ chức các nội dung phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức của Bác cụ thể như sau:
1/ Nêu rõ chức trách, nhiệm vụ được giao:
Giảng dạy môn toán lớp 8/3; vật lý 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3; nghề điện lớp 8/2, 8/3; chủ nhiệm lớp 8/3.
2/ Liên hệ nội dung Chuyên đề, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của bản thân.
Hồ Chí Minh coi trách nhiệm là việc phải làm không thể thoái thác. Trách nhiệm như là bổn phận của mỗi người, dù ở cương vị nào, to hay nhỏ, lớn hay bé, mỗi người đều có ‘bổn phận”. Ý thức trách nhiệm là tự ý thức được về các công việc phải làm, “nhận rõ phải, trái, đúng sai”, tự mình xác định việc cần làm. Trên cơ sở có ý thức đúng đắn, tự giác, tích cực thực hiện trách nhiệm của mình là “có tinh thần trách nhiệm cao”.
Trách nhiệm của mỗi người là trách nhiệm với chính mình, với “bổn phận”, công việc được giao. Khi xác định rõ “bổn phận”, trách nhiệm phải làm thì tự thân mỗi người tự giác, tự mình cố gắng vươn lên để hoàn thành trách nhiệm đó. Là một thành viên của xã hội, của tổ chức, mỗi người giữ một vị trí xã hội nhất định, hoạt động trong một lĩnh vực nhất định và thực hiện một công việc nhất định. Do vậy, hoàn thành nhiệm vụ được giao là kết quả thực hiện các trách nhiệm nêu trên.  
"Cán bộ đảng viên phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân. Phải kính yêu Nhân dân. Phải tôn trọng thật sự quyền làm chủ của Nhân dân. Tuyệt đối không được “kiêu ngạo, công thần, tự cao, tự đại".
Đoàn kết thật sự nghĩa là mục đích phải nhất trí và lập trường cũng phải nhất trí. Đoàn kết thật sự nghĩa là vừa đoàn kết vừa đấu tranh, học những cái tốt của nhau, phê bình những cái sai của nhau, phê bình trên lập trường thân ái, vì nước, vì dân”
* Đối chiếu với những nội dung trên bản thân còn tồn tại:
- Do điều kiện của mỗi gia đình học sinh có hoàn cảnh khác nhau nên có gia đình phụ huynh phải đi làm xa, ít quan tâm đến con em nên GVCN khó kết hợp chặt chẽ được với gia đình để giáo dục các em. Vì vậy học sinh lớp chủ nhiệm vẫn còn vi phạm nội quy nhiều. Ngoài ra lớp còn bị giảm sỉ số 3 học sinh: 1HS bị bệnh chết, 1HS theo gia đình đi làm xa, 1HS thường xuyên bị nhứt đầu trong khi học bài và làm bài nên em này nghĩ học.
3/Nêu và đăng ký biện pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đó sao cho phù hợp, thiết thực.
Tiếp tục phát huy hơn nữa những ưu điểm đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Sắp xếp công việc hợp lý, khoa học, kết hợp với gia đình chặt chẽ hơn để quản lý và giáo dục học sinh của lớp chủ nhiệm hiệu quả hơn. Phân công công việc cụ thể cho BCS lớp để bám sát, giúp đỡ các bạn học sinh cá biệt phấn đấu để nề nếp và kết quả học tập được tốt hơn.
Phối kết hợp cùng Tổng phụ trách và GVBM để có hướng giáo dục đạo đức các em tốt hơn.
Xác nhận của chi bộ Người đăng ký
Ngô Văn Hùng

ĐẢNG BỘ