dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GA 4 mien phi,tai lieu GA 4 mien phi,bai giang GA 4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/25/2017 7:52:23 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KẾ HOẠCH DẠY HỌC - KHỐI 4

TUẦN 1

I. Cỏc tiết dạy buổi thứ nhất
Mụn
(Phõn mụn)
Tờn bài học
ND điều chỉnh
theo hướng của Bộ
ND điều chỉnh
phự hợp với thực
tế nhà trường
Lớ do


Tập đọc
Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Không hỏi ý 2 câu hỏi 4
Bỏ 2 câu 4
Khó đối với HS


Mẹ ốm
Luyện từ & Cõu
Cấu tạo của tiếng
HSKG giải đợc câu đố ở BT2 (mục III)
HSKG giải đợc câu đố ở BT2 (mục III)
Dạy theo đối tợng


Luyện tập về cấu tạo tiếng
HSKG nhận biết đợc các cặp tiếng bắt vần với nhau trong thơ (BT4), giải đợc câu đố ở BT5.
HSKG làm BT4, 5
Dạy theo đối tợng

Kể chuyện
Sự tích hồ Ba Bể
Chớnh tả
Nghe viết: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Tập làm văn
Thế nào là kể chuyện?

Nhân vật trong truyện
Luyện viết
Bài 1 : Âm thanh
thành phố


Toỏn
Ôn tập các số đến 100000
Bỏ bài 3a(2 số), b(3 dòng), bài 4
Bỏ bài 3a(2 số), b(3 dòng), bài 4
Kiến thức trùng lặp, k cùng mạch KT


Ôn tập các số đến 100000 (tiếp)
Bỏ bài 1(cột 2), bài 2b, bài 3(dòng 3), bài 4a, bài 5
Bỏ bài 1(cột 2), bài 2b, bài 3(dòng 3), bài 4a, bài 5
Kiến thức trùng lặp,
khó.


Ôn tập các số đến 100000 (tiếp)
Bỏ bài 2a, bài 3cd, bài 4, bài 5.
Bỏ bài 2a, bài 3cd, bài 4,
Bài 5 dạy theo đối tợng
Kiến thức trùng lặp,
khó.


Biểu thức có chứa một chữ
Bỏ bài 2b, BT3b : chỉ cần tính giá trị của biểu thức với 2 trờng hợp của n.
Bỏ bài 2b, BT3b : chỉ cần tính giá trị của biểu thức với 2 trờng hợp của n.
Kiến thức trùng lặp,Luyện tập
BT1 : mỗi ý làm 1 trờng hợp. bài 2 bỏ 2 câu, bài 4 : chọn 1 trong 4 trờng hợp.
BT1 : mỗi ý làm 1 trờng hợp. bài 2 bỏ 2 câu, bài 4 : chọn 1 trong 4 trờng hợp.
Kiến thức trùng lặp,


Đạo đức
Trung thực trong học tập (T1)
K y/c HS lựa chọn phơng án phân vân...
Dạy theo điều chỉnh


Khoa học
Con ngời cần gì để sống?

Trao đổi chất ở ngời
Lịch sử
Môn lịch sử và địa lý
Địa lí
Làm quen với bản đồ
HSKG biết tỉ lệ của bản đồ.
HSKG biết tỉ lệ của bản đồ.
Dạy theo đối tợng

Âm nhạc
Ôn 3 bài hát đã học
Biết hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.
Nhớ một số kí hiệu ghi nhạc đã học.
Dạy theo chuẩn.
Dạy theo đối tợng

Mĩ thuật
Vẽ trang trí : Màu sắc và các pha màu
HSKG pha đúng các màu da cam, xanh lá cây, tím.
HSKG pha đúng các màu da cam, xanh lá cây, tím.
Dạy theo đối tợng

Kĩ thuật
Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu .
Thể dục
Nội quy môn học

Tập hợp hàng dọc , dóng hàng, điểm số

HĐNGLL
Ổn định tổ chức lớp, học nội quy lớp học


 II. Cỏc tiết dạy buổi thứ hai

- TV (t):
Kể chuyện, Luyện viết, LT : Cấu tạo của tiếng....

- Toỏn (t):
- LT về các số đến 100 000, các phép tính....

KẾ HOẠCH DẠY HỌC - KHỐI 4
TUẦN 2 :
Cỏc tiết dạy buổi thứ nhất

Mụn
(Phõn mụn)
Tờn bài học
ND điều chỉnh
theo hướng của Bộ
ND điều chỉnh
phự hợp với thực
tế nhà trường
Lớ do


Tập đọc
Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
HSKG trả lời đợc câu hỏi 4
HSKG trả lời đợc câu hỏi 4
Dạy theo đối tợng


Truyện cổ nớc mình
Luyện từ & Cõu
MRVT: Nhân hậu - Đoàn kết
Bỏ BT4