dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GA Lớp 4 Tuần 5 mien phi,tai lieu GA Lớp 4 Tuần 5 mien phi,bai giang GA Lớp 4 Tuần 5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/13/2013 8:53:19 PM
Filesize: 0.15 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Buổi chiều
Lịch sử
Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại
phong kiến phương Bắc
I . Mục tiêu:
- Biết được thời gian đô hộ của phong kiến phương Bắc đối với nước ta: từ năm 719 TCN đến năm 938.
- Nêu đôi nét về đời sống cực nhục của nhân dân ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc .( một vài điểm chính, sơ giản về việc nhân ta phải cống nạp những sản vật quý, đi lao dịch , bị cưỡng bức theo phong tục của người Hán)
* HS khá, giỏi: Nhân dân ta không cam chịu làm nô lệ , liên tục đứng lên khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược , giữ gìn độc lập.
II . Đồ dùng dạy học
Bảng phụ
III. Hoạt động dạy học
1. Bài cũ: ( 5p)
- GV?: Nêu sự ra đời của nước Âu Lạc?
- HS trả lời, giáo viên nhận xét và ghi điểm.
2. Bài mới: (27p)
* Hoạt động 1: Thảo luận nhóm 2
- Học sinh đọc nội dung sách giáo khoa
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm viêc theo nhóm 2
- GV treo bảng phụ để so sánh tình hình nước ta trước và sau khi bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ.
- Học sinh làm việc theo nhóm
- Học sinh nêu kết quả - học sinh nhận xét
- Giáo viên nhận xét – Học sinh đọc lại

Các mặt
Trước năm 179TCN
Từ năm 179 TCN đến năm 938


Chủ quyền
Là một nước độc lập
Trở thành quận, huyện của phong kiến phương Băc

Kinh tế
Độc lập và tự chủ
Bị phụ thuộc

Văn hoá
Có phong tục tập quán riêng
Phải theo phong tục tập quán người Hán, học chữ Hán, nhưng nhân ta vẫn giữ gìn bản sắc dân tộc

- Giáo viên hỏi: Bị áp bức bóc lột như vậy nhân dân ta phản ứng ra sao?
- Học sinh trả lời – giáo viên nhận xét
* Hoạt động 2: Học sinh làm việc cá nhân
- Yêu cầu học sinh đọc từ “Không cam chịu ...... đất nước ta”
- Yêu cầu học sinh điền vào phiếu bài tập thời gian của các cuộc khởi nghĩa
- Học sinh làm bài – giáo viên hướng dẫn thêm học sinh yếu
- Học sinh đọc kết quả - học sinh nhận xét
- Giáo viên nhận xét, tổng kết


Thời gian
Các cuộc khởi nghĩa

Năm 40
Năm 248
Năm 542
Năm 550
Năm 722
Năm 766
Năm 905
Năm 931
Năm 938
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Khởi nghĩa Bà Triệu
Khởi nghĩa Lí Bí
Khởi nghĩa Triệu Quang Phục
Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
Khởi nghĩa Phùng Hưng
Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ
Khởi nghĩa Dương Đình Nghệ
Chiến thắng Bạch Đằng

- Học sinh đọc ghi nhớ
3. Củng cố – dặn dò :( 3p)
- Gv tổng kết bài.
- Gv nhận xét giờ học
Luyện Tiếng việt
Luyện: Từ ghép – từ láy
I. Mục tiêu
- Ôn tập củng cố cho học về từ ghép và từ láy.
- Học sinh vận dụng làm các bài tập.
II. Đồ dùng dạy học
Bảng phụ
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động 1: Học sinh làm các bài tập (30p)
Bài 1: Gạch dưới