dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GA Lớp 4 Tuần 6 mien phi,tai lieu GA Lớp 4 Tuần 6 mien phi,bai giang GA Lớp 4 Tuần 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/13/2013 8:51:33 PM
Filesize: 0.16 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Buổi chiều
Lịch sử
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
I. Mục tiêu :
- Kể ngắn gọn cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng ( chú ý nguyên nhân khởi nghĩa, người lãnh đạo, ý nghĩa)
+ Nguyên nhân: Do căm thù quân xâm lược, Thi Sách bị Tô Định giết hại
+ Diễn biến: Mùa xuân năm 40 tại cửa sông Hát, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa…Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, chiếm cổ Loa rồi tấn côngLuy Lâu
+ ý nghĩa: Đây là cuộc khởi nghĩa đầu tiên thăng lợi sau 200 năm nước ta bị các triều đại phong kiến phương bắc đô hộ; thê hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
- Sử dụng lược đồ kể lại nét chính diễn biến của cuộc khởi nghĩa.
II. Đồ dùng dạy học.
SGK, lược đồ, khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.
III. Hoạt động dạy học :
1. Bài cũ: ( 5p)
? Nêu tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu diễn ra trong thời gian nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ?
HS nêu . Cả lớp và GV nhận xét , ghi điểm.
2.Bài mới (27p)
* GV giới thiệu bài: ( 1p)
* Hoạt động 1:(8p) Thảo luận nhóm.
GV giải thích giúp hs " giao chỉ": Thời Hán đô hộ nước ta, vùng đất Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chúng đặt là giao chỉ.
- Cho Hs thảo luận theo câu hỏi: Khi tìm nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, có hai ý kiến sau:
+ Do nhân dân ta căm thù quân xâm lược, đặc biệt là Tô Định.
+ Do Thi Sách- chồng bà Trưng Trắc bị Tô Định giết hại.
Theo em, ý kiến nào đúng, vì sao?
- Các nhóm thảo luận, cử đại diện trình bày.
GVKL:Do căm thù quân xâm lược, Thi Sách bị Tô Định giết hại ( trả nợ nước, thù nhà)
( Việc Thi Sách bị giết hại chỉ là cái cớ để cuộc khởi nghĩa nổi ra. Nguyên nhân sâu xa là do lòng yêu nước, căm thù giặc của Hai Bà Trưng).
* Hoạt động 2: ( 10p) Làm việc cá nhân.
- GV giải thích: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra trên phạm vi rất rộng, lược đồ chỉ phản ánh khu vực chính nổ ra khởi nghĩa.
- Yêu cầu hs dựa và lược đồ và nội dung bài học để trình bày lại diễn biến của cuộc khởi nghĩa.
- Hai hs lên bảng chỉ vào lược đồ và nêu.
- Cả lớp, GV nhận xét, chốt lại: Mùa xuân năm 40 tại cửa sông Hát, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa...Nghĩa quan làm chủ Mê Linh, chiếm Cổ Loa rồi tấn công Luy Lâu, trung tâm của chính quyền đô hộ.
* Hoạt động 3:( 8p) Làm việc cả lớp.
? Khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghĩa gì?
- Thảo luận cả lớp, một số hs nêu ý kiến, GV nhận xét.
Đây là cuộc khởi nghỉa đầu tiên thắng lợi sau hơn 200 năm nước ta bị các triều đình phong kiến phương Bắc đô hộ; Thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
3.Củng cố, dăn dò:(3p)
- Hai , ba HS đọc phần ghi nhớ SGK.
- GV