dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GIẢM TẢI KHỐI 4 ĐẦY ĐỦ CÁC MÔN mien phi,tai lieu GIẢM TẢI KHỐI 4 ĐẦY ĐỦ CÁC MÔN mien phi,bai giang GIẢM TẢI KHỐI 4 ĐẦY ĐỦ CÁC MÔN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/18/2013 10:52:26 PM
Filesize: 0.14 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC CẤP TIỂU HỌC .
CHƯƠNG TRÌNH GIẢM TẢI KHỐI 4.

MÔN TIẾNG VIỆT

TUẦN
TÊN BÀI DẠY
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
HÌNH THỨC DẠY

1
TĐ: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (trang 4- tập1)
Không hỏi ý 2 câu hỏi 4
Dành thời gian đó cho nhiều hs được nêu hình ảnh nhân hóa trong bài mà hs thích .

2
LTVC: MRVT: Nhân hậu – Đoàn kết . (trang 17- tập1)
Không làm bài tập 4
Dành thời gian cho hs tìm từ ở BT1

4
LTVC: Luyện tập về từ ghép và từ láy . (trang 43- tập1)
BT2 chỉ yêu cầu tìm 3 từ ghép có nghĩa tổng hợp , 3 từ ghép có nghĩa phân loại .
Kéo giãn thời gian cho hs làm bài tập 2

5
LTVC: Danh từ (trang 52- tập1)
- Không học DT chỉ khái niệm , chỉ đơn vị .
- Chỉ làm BT 1,2 ở phần nhận xét nhưng giảm bớt yêu cầu tìm DT chỉ khái niệm , chỉ đơn vị.
Thời gian còn lại gv cho hs khắc sâu kiến thức và cho học sinh nêu ví dụ về danh từ chỉ người , chỉ vật , chỉ hiện tượng.

7
TĐ: Ở Vương quốc Tương Lai
(trang 70- tập1)
Không hỏi câu hỏi 3, câu hỏi 4
Dành thời gian cho việc luyện đọc diễn cảm .

8
TLV: Luyện tập phát triển câu chuyện (trang 82- tập1)
Không làm bài tập 1,2
Tập trung thời gian cho BT3. Kể câu chuyện : làm miệng sau đó viết vào VBT.

9
LTVC: MRVT: Ước mơ
(trang 87- tập1)
Không làm bài tập 5
Dành thời gian cho việc tìm từ cùng nghĩa với từ ước mơ.


TLV: Luyện tập phát triển câu chuyện (trang 91- tập1)
Không dạy
Ôn lại tiết Luyện tập phát triển câu chuyện tuần 8 – tiết TLV thứ 2.

11
LTVC: Luyện tập về động từ
(trang 106 - tập1)
Không làm bài tập 1
Dành thời gian cho hs tìm từ chỉ thời gian không đúng và chữa lại ở BT3


TLV: Mở bài trong bài văn kể chuyện . (trang 112 - tập1)
Không hỏi câu 3 trong phần luyện tập .
Dành thời gian cho hs tìm những cách mở bài trong mỗi đoạn ở BT1.

13
KC: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 128 - tập1)
Không dạy
Luyện kể chuyện đã nghe , đã đọc nói về tấm gương giàu nghị lực, có chí vươn lên.

14
LTVC: Luyện tập về câu hỏi
(trang 137 - tập1)
Không làm bài tập 2
Dành thời gian cho hs đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm trong BT1.


KC: Búp bê của ai ?
(trang 138 - tập1)
Không hỏi câu 3
Tập trung thời gian cho hs kể câu chuyện bằng lời của búp bê ở câu hỏi 2.

24
TLV: Tóm tắt tin tức
(trang 63 - tập2)
Không dạy
Thay bằng tiết học : Rèn kĩ năng viết một đoạn văn tả một bộ phận của cây cối .

25
TLV: Luyện tập tóm tắt tin tức
(trang 72 - tập2)
Không dạy
Thay bằng tiết học : Rèn kĩ năng viết một đoạn văn tả một bộ phận của cây cối .

27
KC: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 89 - tập2)
Không dạy
Thay bằng tiết học : Kể chuyện đã nghe , đã đọc về lòng dũng cảm .

29
TLV: Luyện tập tóm tắt tin tức
(trang 109 - tập2)
Không dạy
Thay bằng tiết học : Rèn kĩ năng viết một bài văn tả cây cối hoặc đồ vật .

31
KC: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia (trang 127 - tập2)
Không dạy
Thay bằng tiết học : Kể chuyện đã nghe , đã đọc về du lich hoặc thám hiểm .

32
LTVC: Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu (trang 140 - tập2)
Không dạy phần nhận xét , không dạy phần ghi nhớ . Phần Luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
Tập trung thời gian cho hs làm 3 bài tập: tìm trạng ngữ ở BT1, thêm từ nhờ , vì hoặc tại vì vào chổ chấm BT2. Đặt câu ở BT3

33
LTVC: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu (trang 150 - tập2)
Không dạy phần nhận xét , không dạy phần ghi nhớ . Phần Luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
Tập trung thời