dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao an 4 mien phi,tai lieu giao an 4 mien phi,bai giang giao an 4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/8/2015 10:08:30 PM
Filesize: 8.59 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TUẦN 1:
Bài 1: - GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH THỂ DỤC LỚP 5.
- TRÒ CHƠI: “KẾT BẠN”
I- MỤC TIÊU:
- TĐ: Nhận biết tầm quan trọng của môn học thể dục.
- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục.
- Trò chơi: “Kết bạn”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
- Phương tiện: Còi
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức

A- Mở đầu:
* Ổn định tổ chức:- nhắc nhở HS về nội quy học tập môn TDTT
- Giới thiệu chương trình, cho hs biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục.
* Khởi động: Tập động tác xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, …
5-7’


6 -> 8 lần

- Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án.


-Khởi động nhanh gọn và trật tự
(((((
(((((
(((((
(((((
(GV

(((((
(((((
(((((
(((((
(GV

Phần cơ bản
25-27’I- Hướng dẫn kĩ thuật:
-GV giới thiệu chương trình t.dục lớp 5
- GV sinh hoạt yêu cầu qui định và chọn cán sự lớp
- Ôn đội hình đội ngũ:
+ Ôn luyện cách chào và cách báo cáo cho HS.
+ Cách xin phép ra vào lớp và khi kết thúc giờ học
- Cho HS lớp tập lại kĩ thuật đã ôn
15-18’
2 -> 3 lần
- GV giới thiệu chương trình ngắn gọn và 1 số yêu cầu qui định khi học thể dục.
- GV hướng dẫn các kĩ thuật về đội hình đội ngũ cho bước đầu vào học thể dục


(((((
(((((
(((((
(((((

(GV

II- Trò chơi: “Kết bạn”
Hướng dẫn kĩ thuật trò chơi
Cho HS chơi thử
Tiến hành trò chơi

7-9’

1 lần

- GV hướng dẫn cách thức và qui luật chơi để HS nắm và khi chơi ít phạm luật của trò chơi.

C- Kết thúc:
3-5’Hồi tĩnh: Tập động tác thả lỏng cơ thể (duỗi tay, duỗi chân, hít thở sâu)
Củng cố: Hôm nay các em ôn nội dung gì? (Đội hình đội ngũ)
Nhận xét và dặn dò: Nhận xét tiết học và nhắc nhở HS về tập lại bài thật nhiều lần./.
5 -> 6 lần


2 -> 3 lần
- GV cho HS thả lỏng và nghỉ ngơi tích cực
- HS nhắc lại nội dung vừa được ôn luyện.
- Nhận xét và giao bài cho Hs về tập ở nhà.

(((((
(((((
(((((
(((((

(GV

 Bài 2: - CÁCH CHÀO, BÁO CÁO KHI BẮT ĐẦU VÀ
KẾT THÚC GIỜ HỌC, CÁCH XIN PHÉP RA VÀO LỚP
- TRÒ CHƠI: “LÒ CÒ TIẾP SỨC”
I- MỤC TIÊU:
- TĐ:Tập luyện tích cực và chính sát.
- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào lớp.
- Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”. Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II- ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm: Sân trường sạch và mát
- Phương tiện: Còi, vạch trò chơi
III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức

A- Mở đầu:
* Ổn định:- Cho HS báo cáo sĩ số
- Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu giáo án: Hôm nay các em sẽ ôn luyện cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào lớp; Thực hiện trò chơi: “Lò cò tiếp sức”
- Khởi động: Cho các em tập động tác khởi động xoay cổ tay, cổ chân, xoay gối, hông, đánh tay, tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi,…
- Kiểm tra bài cũ: Gọi vài HS tập lại kĩ thuật đội hình đội ngũ đã được ôn.
5-7’


6->8 lần1 -> 2 lần


- Nghe báo cáo và phổ biến nhiệm vụ giáo án cho HS