dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giao an AN tuan 20 -lơp 3 mien phi,tai lieu Giao an AN tuan 20 -lơp 3 mien phi,bai giang Giao an AN tuan 20 -lơp 3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/9/2015 9:03:54 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
GIÁO ÁN MÔN ÂM NHẠC Lớp 3
Thứ ba ngày 13 tháng 1 năm 2015
Cánh ngôn: Kính trên nhường dưới
Âm nhạc:
Bài 20: ÔN TẬP BÀI HÁT: EM YÊU TRƯỜNG EM
ÔN TẬP TÊN NỐT NHẠC
I/ Mục tiêu:
Biết hát theo giai điệu và đúng lời 2.
Biết hát kết hợp vận động phụ họa.
Tập biểu diễn bài hát
Nhớ tên và vị trí các nốt nhạc qua trò chơi .
II/ Chuẩn bị của GV:
- Nhạc cụ, đàn, máy nghe nhạc, đĩa nhạc lớp 3.
III/ Các hoạt động dạy học:
1/ Ổn định: Nắm sĩ số
2/ Bài mới:

Hoạt động của GV
Hoạt động của Hs

- Khởi động giọng
Hoạt động 1: Ôn bài hát : Ôn tập lời 1 bài Em yêu trường em và học hát lời 2
- Gv đàn


- Hát kết hợp gõ đệm.
- Hát kết hợp múa phụ họa
- Biểu diễn bài hát.
- Gv động viên các em tự nghĩ các động tác phụ họa khác nhau cho phong phú , sinh động thêm.
Hoạt động 2: Ôn tập tên các nốt nhạc vị trí nốt nhạc trên “Khuông nhạc bàn tay”
- Đọc tên các nốt nhạc

- Gv hướng dẫn
- Luyện tập ghi nhớ tên


Kết thúc bài: Gv đàn.
Nhận xét tiết học

- Luyện thanh- Cả lớp hát ôn lời 1 và tập hát lời 2
- Chú ý tiếng luyến 3 âm, nở , đỏ, thế…
- Hs hát kết hợp gõ đệm theo phách
- Hs thực hiện
- Từng nhóm trình bày trước lớp
- Hs tự tìm động tác phụ họa

- Ôn tập các nốt nhạc
Đô - Rê – Mi - Pha – Son – LA - Xi
- Dùng bàn tay làm khung nhạc: 5 dòng kẻ. Hs chỉ vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc bàn tay : Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Xi.
- Hát bài Em yêu trường em