dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giao an AN tuan 24 lơp 3 mien phi,tai lieu Giao an AN tuan 24 lơp 3 mien phi,bai giang Giao an AN tuan 24 lơp 3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/9/2015 9:20:22 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


GIÁO ÁN MÔN ÂM NHẠC Lớp 3
Thứ ba ngày 10 tháng 2 năm 2015
Cách ngôn: Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Âm nhạc:
Bài 24: - ÔN TẬP BÀI HÁT: EM YÊU TRƯỜNG EM
CÙNG MÚA HÁT DƯỚI TRĂNG
- NHẬN BIẾT TÊN MỘT SỐ NỐT NHẠC TRÊN KHUÔNG.

I/ Mục tiêu:
Biết hát theo giai điệu đúng ời ca của 2 bài hát. Tập biểu diễn bài hát.
Biết gọi tên nốt, kết hợp hình nốt trên khuông.
II/ Chuẩn bị của GV:
Nhạc cụ, đàn, máy nghe nhạc, đĩa nhạc lớp 3.
III/ Các hoạt động dạy học:
1/ Ổn định: Nắm sĩ số
2/ Bài cũ:
3/ Bài mới:

Hoạt động của GV
Hoạt động của Hs

Hoạt động 1: Ôn tập bài hát: Em yêu trường em.
- Gv đàn hs ôn luyện tập thuộc bài. Sau đó kết hợp vận động phụ họa.
Hoạt động 2: Ôn bài cùng múa hát dưới trăng.
- Gv đàn cho hs ôn luyện thuộc bài hát. Sau đó kết hợp tập gõ đệm theo nhịp 3.
Hoạt động 3: Tập nhận biết tên một số nốt nhạc trên khuông.
1. Để ghi độ cao thấp của âm thanh, người ta dung các tên nốt là:
Mỗi nốt được đặt trên 1 vị trí của khuông nhạc.
- Tập nhận biết các nốt trên khuông nhạc không yêu cầu đọc cao độ.
2. Để ghi độ dài ngắn của âm thanh người ta dùng các hình nốt.


Nốt nhạc gồm có tên nốt và hình nốt
Kết thúc bài : Gv đàn- Hát kết hợp VĐPH- Vận động
- Hát kết hợp vận động chia lớp thành 2 dãy A-B thực hiện luôn phiên.
- ĐÔ- RÊ- MI- PHA –SON –LA- XI- Hình nốt trắng, hình nốt đen, móc đơn, móc kép.
- Hs luyện tập ghi nhớ cách gọi tên các nốt nhạc trên khuông nốt cùng các hình nốt
- Cả lớp hát ôn lại 1 trong 2 bài.