dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giáo án anh 6 kỳ I mien phi,tai lieu giáo án anh 6 kỳ I mien phi,bai giang giáo án anh 6 kỳ I mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/14/2013 4:30:10 PM
Filesize: 0.91 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Date of planning :September 5th, 2012.
Period 1:
HƯớNG dẫn cách học

I. Aims:
- By the end of the lesson, students will be able to know the content of the textbook of grade 6 and the methods of learning English .

II. TEACHING AIDS:
-Textbook, picture...

III. Procedures:
1. Nội dung chương trình môn tiếng Anh lớp 6:
- Gồm 16 đơn vị bài học .Mỗi đơn vị bài gồm 2,3 phần A, B, C. Mỗi phần được học từ 1 đến 2 tiết học 45 phút.
- Mỗi 1 bài học (section).Trong cuốn tiếng Anh 6 được phát triển theo tình tự từ giới thiệu bài học, giới thiệu ngữ liệu hay giới thiệu nội dung, chủ điểm mới, luyện tập, vận dụng và củng cố .
- Phần mở bài là tranh ảnh hoặc các hoạt động do giáo viên tiến hành nhằm gây hứng thú cho các em và hướng sự chú ý của các em vào chủ đề hay trọng tâm của bài học.
- Phần giới thiệu ngữ liệu mới gồm các mục như: Listen -repeat/ Listen -read nhằm giới thiệu cho các em những từ và cấu trúc từ mới trong bối cảnh ngôn ngữ được sử dụng trong đời sống .
- Kiểm tra mức độ hiểu ngữ liệu mới gồm các mục như Ask and answer/Practice with a partner / match / true- false, nhằm đảm bảo cho các em hiểu được các từ hoặc cấu trúc mới và nội dung các thông tin các thông tin trong bài đọc hoặc bài đối thoại trước khi bắt đầu thực hành.
- Thực hành có các loại bài tập khác nhau về nghe, nói, đọc, viết để thực hành ngữ liệu theo chủ điểm, chủ đề của bài .
- Những mục có đánh dấu (*) là những bài mở rộng hoặc cũng cố, giành cho các em tự làm ở nhà .
- Ghi nhớ (remember) là mục tóm tắt trọng tâm của bài, giúp các em nhận biết và ghi nhớ những điểm chính của mỗi phần học.
- Luyện tập ngữ pháp (grammar practice), tập hợp các bài, giúp các em củng cố thêm các cấu trúc ngữ pháp sau mỗi 2 hoặc 3 đơn vị bài học.
- Cuối sách là phần tóm tắt ngữ pháp (grammar) và bảng từ vựng (glossary) cho cả năm học.
- Đi kèm cuốn sách là 1 băng ghi âm gồm tất cả các bài luyện kỹ năng nghe do người bản ngữ đọc .
2. Phương pháp học môn tiếng Anh lớp 6:
Mục đích cuối cùng của việc học ngoại ngữ là giao tiếp. Vì vậy, khi học 1 ngoại ngữ học sinh phải hết sức coi trọng việc học từ vựng. Không có từ vựng thì không có ngôn ngữ. Học sinh học thuôc lòng phần từ vựng qua mỗi bài học. Từ vựng có thể được học qua các bài đối thoại, các bài đọc hay mẫu câu. Phải luyện tập từ vựng qua nhiều hình thức. Luỵên tập từ kết hợp với luyện tập các mẫu câu và các cấu trúc. ở lớp phải tích cực thực hành luyện nói theo cặp, theo nhóm để phát huy khả năng giao tiếp.
Tranh thủ luyện nghe thêm ở nhà: có thể mua thêm một số tài liệu tự nghe hiểu ở nhà. Làm đầy đủ các bài tập tương ứng với mỗi bài học trong sách bài tập.
Mua thêm các sách tham khảo (bổ sung hoặc nâng cao) và làm thêm ở nhà.
3. Homework:
Prepare for Test.
IV. Teacher`s self - evaluation and remark:
Date of planning : September 6th, 2012.
Period 2