dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 6 mien phi,tai lieu GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 6 mien phi,bai giang GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/20/2015 2:09:52 PM
Filesize: 0.72 M
Download count: 14
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 1
Tiết 1:
BÀI MỞ ĐẦU
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
- Biết được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình; mục tiêu, nội dung chương trình và sách giáo khoa công nghệ 6, những đổi mới phương pháp học tập.
2. Kĩ năng
- Nhận biết phương pháp học từ thụ động sang chủ động tích cực hoạt động tìm hiểu, tiếp thu kiến thức và vận dụng vào cuộc sống.
3. Thái độ
- Học sinh hứng thú học tập, yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
- Sưu tầm tài liệu về kinh tế gia đình và kiến thức gia đình.
III. PHƯƠNG PHÁP:
- Thuyết trình kết hợp với diễn giải
IV. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY - GIÁO DỤC:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: không kiểm
3. Bài mới:
* Khởi động
Hoạt động 1: Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình
Mục tiêu: Hiểu được vai trò của gia đình và kinh tế của gia đình
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung

GV treo tranh lên bảng, yêu cầu hs quan sát.GV giới thiệu tranh.
GV Gọi 1 HS đọc bài, các em khác theo dõi.
H Quan sát tranh và kết hợp các thông tin sgk em cho biết vai trò của gia đình?
HS trả lời – HS khác nhận xét.
GV nhận xét và kết luận.GV đưa ra ví dụ về nhu cầu vật chất( ăn uống, may mặc, ở, đi lại, bảo vệ sức khoẻ) và nhu cầu văn hoá tinh thần( học tập, nghỉ ngơi giải trí, giao tiếp xã hội)

I. Vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.
1. Vai trò của gia đình.
+ Gia đình là nền tảng của xã hội , ở đó mỗi người được sinh ra và lớn lên được nuôi dưỡng , giáo dục và chuẩn bị nhiều mặt cho một cuộc sông tương lai.


H Vậy nhu cầu về vật chất và văn hoá tinh thần của các thành viên trong GĐ được đáp ứng dựa vào đâu?
HS trả lời- HS khác nhận xét.
GV nhận xét và kết luận.
H Trách nhiệm của mỗi thành viên trong GĐ là gì?
GV Tóm tắt ý kiến HS, bổ sung, cho ghi và chuyển ý.
GV tổ chức hoạt động nhóm. Mỗi nhóm tìm hiểu và ghi lại các công việc trong gia đình để tạo ra kinh tế gia đình.
GV tiếp tục chia lại nhóm thành nhóm mới và đặt ra câu hỏi thảo luận.
H Trình bày các công việc để tạo ra kinh tế gia đình.
GV cho các thành viên của nhóm mới lên trình bày kết quả. Nhóm khác nhận xét và bổ sung.
GV nhận xét, kết luận.
GV kết luận vậy các công việc nêu trên thuộc các công việc của KTGĐ.
H Vậy KTGĐ là gì?
HS trả lời GV kết luận

+ Trong gia đình mọi nhu cầu thiết yếu của con người về vật chất và tinh thần được đáp ứng và cải thiện dựa vào mức thu nhập của gia đình.

+ Trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình là phải làm tốt công việc của mình để góp phần tổ chức cuộc sống gia đình văn minh hạnh phúc.
2. Kinh tế gia đình.
- Các công việc cần làm để tạo ra kinh tế gia đình(KTGĐ)


+ Tạo ra nguồn thu nhập.
+ Sử dụng nguồn thu nhập chi tiêu hợp lí.
+ Làm các công việc nội trợ trong gia đình.

*Khái niệm KTGĐ: SGK-