dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo Án Đại Số 9 mien phi,tai lieu Giáo Án Đại Số 9 mien phi,bai giang Giáo Án Đại Số 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 9:17:38 AM
Filesize: 4.47 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày soạn: 05/9/2014
Tiết 1 Căn bậc hai
A. Mục tiêu :
1. Kiến thức: Hiểu được khái niệm căn bậc hai của một số không âm, kí hiệu căn bậc hai, phân biệt được căn bậc hai dương và căn bậc hai âm của cùng một số dương, định nghĩa căn bậc hai số học của số không âm .
2. Kỹ năng: Tính được căn bậc hai của một số, biết liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số.
3. Thái độ: Tích cực, hợp tác tham gia hoạt động học
B. Chuẩn bị:
GV : - Soạn bài , đọc kỹ bài soạn trước khi lên lớp .
- Bảng phụ tổng hợp kiến thức về căn bậc hai đã học ở lớp 7 .
HS : - Ôn lại kiến thức về căn bậc hai đã học ở lớp 7 .
- Đọc trước bài học chuẩn bị các ( ra giấy nháp .
C-Tổ chức các hoạt động học tập
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

Hoạt động 1: Kiểm tra
Giải phương trình : a) x2 = 16;
b) x2 = 0
c) x2 = -9

Phép toán ngược của phép bình phương là phép toán nào ?

? Căn bậc hai của một số không âm a là gì?
? Số dương a có mấy căn bậc hai
? Số 0 có mấy căn bậc hai ?
BT : Tìm các căn bậc hai của các số sau: 9 ; ; 0,25 ; 2

GV : giới thiệu 3 là Căn BHSH của 9; là Căn BHSH của
Vậy căn bậc hai số họccủa số a không âm là số nào Hoạt động2:
1) Căn bậc hai số học
- GV đưa ra định nghĩa về căn bậc hai số học như sgk -
- GV lấy ví dụ minh hoạ

? Nếu x là Căn bậc hai số học của số a không âm thì x phải thoã mãn điều kiện gì?

- GV ghi (2(sgk) sau đó yêu cầu HS thảo luận nhóm tìm căn bậc hai số học của các số trên .
- GV gọi đại diện của nhóm lên bảng làm bài
+ Nhóm 1 : (2(a) + Nhóm 2 : (2(b)
+ Nhóm 3 : (2(c) + Nhóm 4: (2(d)
Các nhóm nhận xét chéo kết quả , sau đó giáo viên chữa bài .
- GV - Phép toán tìm căn bậc hai của số không âm gọi là phép khai phương .
- ( Khi biết căn bậc hai số học của một số ta có thể xác định được căn bậc hai của nó bằng cách nào .
- GV yêu cầu HS áp dụng thực hiện (3(sgk)
- Gọi HS lên bảng làm bài theo mẫu .
( Căn bậc hai số học của 64 là .... suy ra căn bậc hai của 64 là .....
( Tương tự em hãy làm các phần tiếp theo .

GV :So sánh các căn bậc hai số học như thế nào ta cùng tìm hiểu phần 2
Hoạt động 3:
2) So sánh các căn bậc hai số học
- GV : So sánh 64 và 81 , và
( Em có thể phát biểu nhận xét với 2 số a và b không âm ta có điều gì?
- GV : Giới thiệu định lý
- GV giới thiệu VD 2 và giải mẫu ví dụ cho HS nắm được cách làm .

? Hãy áp dụng cách giải của ví dụ trên thực