dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 8 TRỌN BỘ 2015-2016 mien phi,tai lieu GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 8 TRỌN BỘ 2015-2016 mien phi,bai giang GIÁO ÁN ĐỊA LÍ 8 TRỌN BỘ 2015-2016 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 3:40:08 PM
Filesize: 0.39 M
Download count: 16
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần: 1 Ngày soạn: 17/8/2012
Tiết 1
PHầN I
THIÊN NHIÊN, CON NGƯờI ở CáC CHÂU LụC
XI-CHÂU á
Bài 1 - Vị TRí ĐịA Lí, ĐịA HìNH Và KHOáNG SảN
I. Mục tiêu bài học:
1. Về kiến thức: Sau bài học cần giúp học sinh nắm được
- Đặc điểm về vị trí địa lý, kích thước của châu á
- Nắm được những đặc điểm về địa hình và khoáng sản của châu lục.
2. Về kỹ năng
- Củng cố và phát triển kỹ năng đọc, phân tích, so sánh các yếu tố địa lý trên bản đồ.
- Phát triển tư duy địa lý, giải thích được mối quan hệ chặt chẽ giữa các yếu tố TN.
3. Về thái độ
Yêu mến môn học và phát triển tư duy về môn địa lý, tìm ra những kiến thức có liên quan đến môn học.
II. Thiết bị dạy học:
- Bản đồ tự nhiên thế giới.
- Bản đồ tự nhiên Châu á.
III. Tiến trình lên lớp:
ổn định trật tự.
Kiểm tra bài cũ.
CH-ở chương trình địa lí lớp 7 các em đã được tìm hiểu về mấy Châu lục?
CH-Hãy kể tên và nêu một vài đặc điểm tự nhiên của các Châu lục đó?
3. Bài mới.
( Giới thiệu bài:
Các em đã được tìm hiểu về các châu lục Âu, Phi, Mĩ, Châu Đại Dương ở lớp 7 đến lớp 8 các em sẽ tiếp tục tìm hiểu về 1 châu lục nơi có đất nước Việt Nam của chúng ta đó là châu á
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
NỘI DUNG


CH-Quan sát hình 1.1/ SGK, dựa vào phần chú giải hãy xác định điểm cực B, cực Nam của châu á ở những vĩ độ nào?
CH- Em có nhận xét vì chiều dài của châu lục?
CH-Châu á tiếp giáp với những châu lục và đại dương nào?


CH-Em có nhận xét gì về kích thước châu á so với các châu lục khác?
CH- Nhận xét đường bờ biển châu á?
+Liên hệ: như vậy, châu á là một châu lục có kích thước rộng lớn, trải dài gần cực bắc đến gần đường xích đạo. Đặc điểm này làm cho khí hậu châu á rất đa dạng, phương pháp mà các em sẽ được tìm hiểu ở bài 2.
CH- Quan sát hình 1.2/5 em có nhận xét vì về địa hình Châu á?
GV Chia lớp 3 nhóm.
Sau khi 3 nhóm thảo luận xong
- Giáo viên chốt kiến thức.
+ Địa hình ảnh hương đến khí hậu


CH- Quan sát hình 1.2 và cho biết các loại khoáng sản chủ yếu của châu á?
- Giáo viên liên hệ thực tế tại Iran và Irắc nơi có trữ lượng dầu mỏ lớn, hiện đang là ngòi nổ chiến tranh và xung đột quân sự với Mỹ.
(Hoạt động 1
+cực B : 77044 B
+cực N : 1016 B

+chiều dài tương đương với chiều rộng
- Tiếp giáp Châu Âu, Châu Phi, 3 Đại Dương...
+HS Lên bảng xác định vị trí của châu á trên bản đồ.