dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giáo án mien phi,tai lieu giáo án mien phi,bai giang giáo án mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 8:01:24 AM
Filesize: 0.52 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
GIÁO ÁN LỊCH SỬ LỚP 8
Tuần 1
Tiết 1+ 2
Ngày soạn: 23/8 Ngày dạy:
PHẦN I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI
LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI ĐẾN NĂM 1917)
CHƯƠNG I: THỜI KỲ XÁC LẬP CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN
(TỪ GIỮA THẾ KỶ XVI ĐẾN NỬA SAU THẾ KỶ XIX)
BÀI 1: NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN ĐẦU TIÊN
A/ Mục tiêu:
+ Kiến thức:
Giúp học sinh nắm được: nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa lịch sử của Cách Mạng Hà Lan giữa thế kỷ XVI, Cách mạng Anh giữa thế kỷ XVII. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa anh ở Bắc Mĩ và việc thành lập hợp chủng quốc Mĩ (Hoa Kỳ)
Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ cách mạng tư sản”
+ Tư tưởng:
Bồi dưỡng cho học sinh nhận thức đúng đắn về vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.
Nhận thấy chủ nghĩa tư bản có mặt tiến bộ, xong vẫn là chế độ bóc lột thay cho chế độ phong kiến.
+ Kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ, tranh ảnh.
Kỹ năng độc lập suy nghĩ.
B/ Thiết bị, tài liệu cần thiết
Bản đồ thế giới
Vẽ, phóng to các lược đồ trong SGK
C/ Tiến trình bài dạy:
* Kiểm tra: Sách vở, đồ dùng.
* Giới thiệu bài:
- Giáo viên nhắc lại những kiến thức đã học ở lớp 7, dẫn dắt chuyển sang bài mới: “ Trong lòng chế độ phong kiến suy yếu đã nảy sinh và bước đầu phát triển nền sản xuất của chủ nghĩa tư bản” Bài hôm nay.
* Dạy và học bài mới:Học sinh đọc mục 1 SGK.
? Nền sản xuất mới được ra đời trong điều kiện lịch sử như thế nào?
GV: Trong lòng xã hội phong kiến ., bị chính quyền phong kiến kìm hãm, xong không ngăn được sự phát triển của nó.
? (học sinh khá) Vì sao nó không bị ngăn chặn:
? Những sự kiện nào chứng tỏ nền sản xuất mới tư bản chủ nghĩa phát triển?
Học sinh trả lời
Giáo viên nhấn mạnh về sự ra đời của các xưởng thủ công, thành thị ngân hàng..Đó là nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.
? Cùng với sự phát triển của sản xuất, sự chuyển biến của XH ra sao?
? Sẽ dẫn tới hậu quả gì?
Giáo viên; Đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các cuộc đấu tranh.
? Hãy nêu những biểu hiện mới về kinh tế xã hội ở Tây Âu trong các thế kỷ XV-XVII?
(học sinh nhắc lại những kiến thức cơ bản của mục 1)
Giáo viên dẫn dắt chuyển ý:
Cho toàn lớp đọc thầm mục 2.
? Nguyên nhân nào dẫn tới cuộc đấu tranh nhân dân Nê-Đéc- Lan?
? Tóm tắt diễn biến chính của cuộc Cách mạng.
Học sinh tóm tắt.
Giáo viên nhắc lại.
? Kết quả ra sao?


Giáo viên:
Hà Lan được giải phóng tạo điều kiện cho Chủ nghĩa tư bản phát triển.? Cách mạng Hà Lan được coi là cuộc Cách mạng Tư sản? đầu tiên trên thế giới vì sao?
(Nó đánh đổ chế độ phong kiến, xây
dựng một xã hội mới tiến bộ hơn).

Hướng dẫn học sinh thảo luận nhóm theo câu hỏi.
? Sự phát triển chủ nghĩa Tư bản ở Anh như thế nào?
Các mặt phát triển?
Hệ quả khác?
? Vì sao nông dân phải rời bỏ quê hương đi nơi khác sinh sống?
Giáo viên giải thích.
? Em hiểu quý tộc mới như thế nào/

? Vẽ sơ đồ về cấu tạo xã hội Anh?
Vua(chế độ quân chủ chuyên chế)>< Tư sản(quý tộc mới)

Nông dân lao động

Cách mạng
Giáo viên: Sự thay đổi về kinh tế, nguyên nhân>< gay gắt.cuộc cách mạng
- Giáo viên dựa vào lược đồ
SGK trình bày cuộc nội chiến xảy ra.
? Các đại biểu đã có hành động như thế nào?
(Tố cáo chính sách cai trị của vua sáclơ I.)
? Thái độ của nhân dân như thế nào?
? cuộc nội chiến bùng nổ vào thời gian nào? kết quả?

Cho các nhóm thảo luận giai đoạn 2.
Nội dung thảo luận:
? Giai đoạn 2… diễn ra như thế nào?
? Trước sức ép của nhân dân, crômoen đã làm gì?
? Mọi quyền hành thuộc về tầng lớp nào?
? Quyền lợi của nông dân, binh lính như thế nào?
? Cuộc đảo chính tháng 12