dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giáo an mien phi,tai lieu giáo an mien phi,bai giang giáo an mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 12:28:01 AM
Filesize: 15.40 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày 18 tháng 08 năm 2014.
TUẦN1.
Bài : 01 * Giới thiệu chương trình.
*Trò chơi “ Diệt các con vật có hại”.
I/ MỤC TIÊU:
-Giới thiệu chương trình TD lớp 2.Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.
-Một số quy định trong giờ học.Yêu cầu HS biết nhứng điểm cơ bản và từng bước vận
dụng vào quá trình học tập.Biên chế tổ,chọn cán sự .
-Học giậm chân tại chỗ-đứng lại.Yêu cầu thực hiện tương đối đúng.
-Ôn trò chơi:Diệt các con vật có hại.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết được một số nội quy trong giờ thể dục,biết tên bốn nội dung cơ bản của chương trình lớp hai.Làm quen dậm chân tại chỗ-đứng lại.Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tích cực chủ động.
-HS Yếu: Làm quen một số nội quy trong giờ thể dục,biết tên bốn nội dung cơ bản của chương trình lớp hai.Làm quen dậm chân tại chỗ-đứng lại.Biết chơi và tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống:
-Giúp HS nhận biết thêm những con vật có hại nên tránh xa như:rắn,sâu…
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
1/.Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/.Phương tiện:1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp,phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân …giậm Đứng lại ……đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải).
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Giới thiệu chương trình TD lớp 2. Biên chế tổ chức tập luyện, chọn cán sự bộ môn.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung.
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình tập luyện.
*Nhận xét.
b. Phổ biến nội quy học tập.
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp ngoài sân.
- Trang phục trong giờ học phải đảm bảo.
* Nhận xét chung tinh thần học tập của hs.


c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại.

-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS đứng tại chỗ vổ tay hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Yêu cầu nội dung về nhà.
6-10p18-22p
12p

4p6-8p

4-6p
-Đội hình tập trung.

(((((((((
(((((((((
(((((((((
(((
GV

-Đội hình cơ bản.

(((((((((
(((((((((
(((((((((
(((
GV

-Đội hình tập luyện.
(((((((((
(((((((((
(((((((((

(((
GV

-Đội hình trò chơi.
(((((((((
(((((((((
(((((((((

(((
GV-Đội hình xuống lớp.
(((((((((
(((((((((
(((((((((

(((
GV
Ngày 21 tháng 08 năm 2014.

Bài : 02 * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số.
* Chào,báo cáo khi giáo viên nhận lớp.
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn một số kĩ năng ĐHĐN đã học ở lớp 1, Y/c thực hiện tương đối chính xác động tác.
- Học cách chào, báo cáo khi GV nhận lớp và kết thúc giờ học. Y/c thực thiện ở mức tương đối đúng.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết cách tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm đúng số của mình.Biết cách chào,báo cáo khi GV nhận lớp,làm quen dậm chân tại chỗ-đứng lại.Biết cách chơi và tham gia vào trò chơi tích cực chủ động.
-HS Yếu: Biết cách tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm đúng số của mình.Biết cách chào,báo cáo khi