dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giao an Lich su 9 mien phi,tai lieu Giao an Lich su 9 mien phi,bai giang Giao an Lich su 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/28/2015 8:39:55 PM
Filesize: 0.95 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày soạn : 15/8/2012
Ngày day:
Phần I: Lịch sử Thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay
Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh Thế giới II
Tuần 1
Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa
những năm 70 của thế kỉ XX
Tiết 1 I- Liên Xô
A. Mục tiêu bài học
I. Kiến thức: Giúp HS
- Nắm đươc nét chính về công cuộc khôi phục kinh tế của Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1945 , qua đó thấy đựơc sự tổn thất nặng nề của Liên Xô trong chiến tranh và tinh thần lao động sáng tạo , quên mình của nhân dân Liên Xô . Những thành tựu to lớn và những hạn chế, thiếu sót, sai lầm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ 1950 đến nửa đầu năm 70 của thế kỉ XX .
II. Tư tưởng
- Liên Xô là thành trì vững chắc của cách mạng thế giới.
- Giáo dục cho các em lòng yêu nước, biết ơn của nhân dân Liên Xô với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.
III. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng nhận định, đánh giá các sự kiện lịch sử.
- Biết khai thác những thành tựu, tranh ảnh, các vấn đề KT- XH của Liên Xô và các nước tư bản những năm sau chiến tranh thế giới thứ II.
B. Chuẩn bị
I. Giáo viên: Soạn bài ,bản đồ, tranh ảnh về công cuộc xây dựng XHCN ở Liên Xô.
II. Học sinh : Sưu tầm tranh, ảnh về Liên Xô .
C.Tiến trình tổ chức HĐ DH:
I. định tổ chức :
Kiểm diện: 9A........; 9B............; 9C.............; 9D.................
II. Bài mới :
GV giới thiệu : Sau chiến tranh thế giới thứ 2 Liên Xô bị thiệt hại to lớn về người và của để khôi phục và phát triển kinh tế dưa đất nước tiến lên đưa đất nước phát triển khẳng địng vị thế của mình đôíi với các nước tư bản , đồng thời để có điều kiện giúp đỡ phong trào CM TG , Liên Xô phải tiến hành công cuộc khôi phục KT và xây XHCN . Để tìm hiểu hoàn cảnh , nội dung , kết quả công cuộc khôi phục KT và xây dựng CNXH diễn ra ntn ? Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay để lí giải câu hỏi trên
Hoạt động của thầy - trò
Nội dung kiến thức

Hoạt động 1 : Tìm hiểu mục 1
1.1HS nắm được hoàn cảnh Liên Xô khi tiến hành khôi phục KT sau chiến tranh TG 2
GV : Sử dụng bảng phụ đưa dữ liệu về sự thiệt hại của Liên Xô (theo sgk)
? Em có nx gì về sự thiệt hại của Liên Xô trong chiến tranh TG2 .
- Thiệt hại nặng nề .
- HS : Nhận xét bổ sung ( nếu cần )
- GV: bổ sung , nhận xét : đây là sự thiệt hại rất lớn về người của nhân dân Liên Xô , những khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi . Các nước đồng minh mặc dù bị thua nhưng thiệt hại không đáng kể .
? Theo em LX sẽ làm gì khi đứng trước hoàn cảnh đó ?
- Tiến hành khôi phục KT
1 2 : Nắm được kết quả trong công cuộc khôi phục kinh tế . ( HĐ nhóm )
GV : Phâ