dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án lớp 1 mien phi,tai lieu Giáo án lớp 1 mien phi,bai giang Giáo án lớp 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 5:14:24 PM
Filesize: 0.58 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 30
Ngày soạn: 28/ 02/ 2015
Ngày giảng thứ hai: 02/032015
Tiết 1: HĐTT
CHÀO CỜ
___________________________________________

Tiết 2: TOÁN
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100
(Trừ không nhớ)
I.Mục tiêu:

- Biết đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số (không nhớ) dạng 65-30, 36-4.
- Rèn KN làm tính trừ, tính nhẩm nhanh, chính xác.
- GD HS chăm chỉ có tính tỉ mỉ khi làm toán.
+ TCTV: nêu y/c BT

II.Đồ dùng dạy học

-Các bó que tính và 1 số que tính rời
III.Các HĐ dạy học

ND-TG
HĐ của GV
HĐ của HS

A.Ktra bài cũ (5’)B.Bàimới: 32’
1.Gt bài
2.GT cách làm tính trừ dạng 65-30
3.Thực hành
Bài 1: Tính:
Bài2:Đúng ghi đ sai ghi s
Bài3:Tính nhẩm


C. Củng cố
Dặn dò (3’)
-Gọi 2 HS lên bảng: Đặt tính rồi tính
65-23 57-34
-Nxét chữa bài, cho điểm

- Ghi đầu bài
a.HD thao tác trên que tính: 65-30
+B1:Y/c HS lấy 65 qt (gồm 6 bó và 5 qt rỡi xếp thành các bó về bên trái và các qt rời bên phải. vừa nói vừa điền số vào bảng.
-Có 6 bó thì viết 6 ở cột chục, 5 que rời thì viết 5 ở cột đơn vị.
-GV tách ra 3 bó: GV vừa nói vừa nói vừa điền vào bảng có 3 bó thì viết 3 ở cột chục, 0 que rời thì viết 0 ở cột đvị
hỏi còn lại bao nhiêu qt?
-GV ghi bảng cuối 3 ở cột chục 5 ở cột đvị.
+B2:GT KT làm tính trừ dạng 65-30
-Đặt tính: Viết 65 rồi viết 30 sao cho cột chục thẳng cột chục, cột đvị thẳng cột đvị.
-Viết dấu -
-Kẻ vạch ngang.
-Tính từ phải sang trái.
-Thực hiện tính
65 5 trừ 0 bằng 5 viết 5
30 6 trừ 3 bằng 3 viết 3
35
b.Trường hợp trừ dạng 36-4 TT như 65-30
-Thực hiện tính
36 6 trừ 4 bằng 2 viết 2
4 Hạ 3 viết 3
32
-HDlàm bài tập
-Nêu y/c BT(TCTV)
-gợi ý cách làm bài


-Nxét, cho điểm
-Nhấn mạnh cách tính
-Nxét ghi điểm
-Nhắc lại cách tính


-Nxét khen ngợi
-Nxét tiết học
-Dặn vn làm bài tập vở BT
-Chuẩn bị tiết sau.
-2HS lên bảng làm
-Nghe


-Lấy qt theo y/c
-Trả lời-Cho HS nhắc lại cách tính.

Bài 1.Nêu y/c
-2HS lên bảng làm-Lớp làm vào vở
-Nx bài của bạn.
a. 85 75 48 69 98 55
50 40 20 50 30 55
35 35 28 19 68 00
b. 68 37 88 33 79 54
4 2 7 3 0 4
64 35 81 30 79 50
Bài 2.Nêu y/c
-2HS lên bảng làm-Lớp làm vào vở
-Nxét bài bạn
a. 57 b. 57 c. 57 d 57
5 55 5 5
50 52 07 52
Bài 3.Nêu y/c
-1HS lên bảng làm cột 1.
*HS khá,giỏi lên bảng làm cột 2.
a. 66-60=6 98-90=8
78-50=28 59-30=29

b. 58-4=54 67-7=60
58-8=50 67-5=62
-Nghe

-Ghi nhớ
Tiết 3 + 4: TẬP ĐỌC
CHUYỆN Ở LỚP

I.Mục tiêu

-Đọc trơn cả bài .Đọc đúng các từ ngữ: