dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án lớp 1 mien phi,tai lieu Giáo án lớp 1 mien phi,bai giang Giáo án lớp 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 5:02:56 PM
Filesize: 0.70 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 22
Ngày soạn: 03/ 01/ 2015
Ngày giảng:T 2/ 05/ 01/ 2015
Tiết 1 : Chào cờ
Hoạt động tập thể
********************************************
Tiết 2: Toán:
GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN
I. Mục tiêu
- Giúp hs hiểu đề toán : cho gì ? hỏi gì ? Biết bài giải gồm:Câu lời giải , phép tính , đáp số
- Bước đầu hs giải toán có lời văn đúng thành thạo

- GD hs tính tỉ mỉ, cẩn thận khi làm toán
TCTV: Các bài toán, y/c BT.
II. Đồ dùng dạy học

-Tranh sgk, vở BTT, que tính
III.Các HĐ dạy học

ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS

A.Ktra bài cũ:5’
B.Bài mới: 32’
a.Gthiệu bài
b.Gthiệu cách giải bài toán và cách trình bày bài giải3.Thực hành
Bài1.Giải toán.
Bài 2. Giải toán
C.Củngcố dặn dò (3’)
-Kiểm tra vở BT ở nhà của hs
- GT - ghi đầu bài
- HD hs tìm hiểu bài toán
(TCTV)
- Cho hs nêu câu hỏi và trả lời
+Bài toán đã cho biết những gì?
+Bài toán hỏi gì?
-Ghi tóm tắt lên bảng
Có: 5 con gà
Thêm: 4 con gà
Có tất cả ..... con gà
-HD giải bài toán: Nêu câu hỏi
+Muốn biết nhà an có tất cả bao nhiêu con gà ta làm như thế nào?
- Cho hs nêu câu trả lời
- HD hs viết bài giải của bài toán
- Nêu: Ta viết bài giải của bài toán như sau (Viết chữ bài giải lên bảng)
-Viết câu lời giải: Hd hs dựa vào câu hỏi để nêu câu lời giải
Ghi bảng: Nhà An có tất cả là
+Viết phép tính: 5 + 4 = 9 con gà
+Viết đáp số: Đáp số: 9 con gà
- Y/c đọc lại bài giải
- Chỉ vào từng phần của bài giải nêu lại
- Viết lời giải
-Viết phép tính (tên đơn vị đặt trong dấu ngoặc)
- Viết đáp số

- Gọi hs đọc y/c.(TCTV)
- HD hs làm bài.
- NX chữa bài.


- Gọi hs nêu bài toán.(TCTV)
HD hs tóm tắt.
- Gọi hs lờn bảng làm bài.
- Nhận xột chữa bài

- NX chung giờ học.
- BTVN làm BT trong vở BT
- Chuẩn bị tiết sau
-Xem tranh sgk đọc bài toán hs trả lời
- 3 HS nêu

- HS trả lời

- 3 HS nêu
- Theo dõi.
Bài 1
Tóm tắt.
An có: 4 quả bóng
Bình có: 3 quả bóng
Cả 2 bạn có: ... quả bóng?
Bài giải.
Cả 2 bạn có:
4 + 3 = 7 ( quả)
Đáp số: 7 quả.
Bài 2.
Tóm tắt
Có: 6 bạn
Thêm :3 bạn
Có tất cả ... bạn?
Bài giải :
Tổ em có tất cả là :
6 + 3 = 9 ( bạn )
ĐS : 9 bạn
- NgheTiết 3+4 Học vần:
BÀI 90: ÔN TẬP
I. Mục tiêu
- HS đoc được các vần , từ ngữ ,câu ứng dụng từ bài 84 đến bài 90 .Viết được các vần , từ ngữ ưng dụng từ bài 84 đến bài 90.Nghe hiểu va kể một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng và Tép .
- Rèn KN đọc viết thành thạo và kể mạch lạc, lưu loát
- HS yêu môn học, biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống
TCTV : Từ, câu ứng dụng, luyện nói, tranh.
II.Đồ dùng dạy học

- Bảng ôn
III.Các HĐ dạy học

ND -TG
HĐ của GV
HĐ của HS

A.Ktra bài cũ : 5`B.Bài mới :35’
a. Ôn tập
- Đọc từ ngữ ứng dụng