dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án lớp 1 mien phi,tai lieu Giáo án lớp 1 mien phi,bai giang Giáo án lớp 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 5:12:50 PM
Filesize: 0.80 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 28
Ngày soạn: 14/02/2015
Ngày giảng thứ hai :/1 6 /02/2015

Tiết 1:HĐTT.
CHÀO CỜ
----------------------------------------------------------------------
Tiết 2 : TOÁN
GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN (TIẾP )
I.Mục tiêu

- Hiểu bài toán có một phép trừ :bài toán cho biết gì ? hỏi gì ?Biết trình bày bài giải gồm: câu lờ giải ,phép tính , đáp số.

-Rèn cho hs biết trình bày, giải toán thành thạo, chính xác.

- Hs tính cẩn thận chính xác khi giải toán.
+TCTV : các y/c BT.

II.Đồ dùng dạy học

-Tranh minh hoạ, bảng con, vở BT

III.Các HĐ dạy học

ND - TG
HĐ của GV
HĐ của HS

A.Ktra bài cũ(5’)

B.Bài mới: 32`
1.Gthiệu bài
2.Gthiệucách giải bài toán và cách trình bày bài giải.Thực hành
Bài 1: Giải toán.Bài 2:Giải toán.Bài 3:Giải toán.C.Củng cố dặn dò (3’)
-Kiểm tra vở BT ở nhà của hs
Nhận xét

- Ghi đầu bài
a, HD HS tìm hiểu bài toán
-Gv ghi tóm tắt
+Bài toán cho biết những gì?
-Gv ghi bảng
+Bài toán hỏi gì?
Tóm tắt
Có: 9 con gà
Bán: 3 con gà
Còn lại ... con gà?
b, HD bài giải
-Nêu câu hỏi gợi ý
+Muốn biết nhà An còn laị mấy con gà ta làm như thế nào?
-Gọi hs nêu phép tính
c, HD viết lời giải
-Y/c hs nêu lại bài gồm những gì?
-Nêu câu lời giải
Bài giải
Số gà còn lại là :
9 - 3 = 6 (Con gà)
Đáp số: 6 con gà.

- TCTV: Nêu bài toán.
-GVHDHS tóm tắt bằng các câu hỏi
Có: 8 con chim
Bay đi: 2 con chim
Còn lại ... con chim

Nhận xét ghi điểm.
- Gọi hs nêu y/c (TCTV)và tóm tắt bài toán

Nhận xét ghi điểm
- Y/c hs nhìn tranh(TCTV) nêu tóm tắt.
Nhận xét cho điểm

-Hệ thống lại bài
-Nxét giờ học
-Dặn làm BT vở BT-Nghe.

-HS đọc bài toán
-HS nêu lại
-Nhà lan có 9 ...
An có mấy con gà


-Làm tính trừ
1 HS: 9 - 3 = 6
9 - 3 = 6 ( con gà)
-Câu lời giải, phép tính, đáp số
-1 - 2 hs nêu lời giải

Bài 1.1 - 2 HS nêu
-1 HS trình bày
-HS làm vào vở
Bài giải
Số con chim còn lại là
8 - 2 = 6 ( con chim)
Đáp số: 6 con chim

Bài 2.Đọc yêu cầu
-Nêu tóm tắt và cách giải
Tóm tắt
Có: 8 quả bóng
Đã thả: 3 quả bóng
Còn lại ... quả bóng
-1 hs lên giải
lớp làm vào vở
Bài giải
Số quả bóng còn lại là
8 - 3 = 5 (quả)
Đáp số: 5 quả
Bài 3 Nêu Tóm tắt
Đàn vịt có: 8 con
Ở dưới ao: 5 con
Trên bờ ... con?
-1 hs nêu cách giải
1 hs lên giải
-Lớp làm vào vở

Bài giải
Số con vịt trên bờ là :
8 - 5 = 3 (con)
Đáp số: 3 con
-Nghe
ghi nhớ

 _______________________________
Tiết 3 + 4 : TẬP ĐỌC
NGÔI NHÀ
I.Mục tiêu

-Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ :hàng xoan, xao xuyến, lảnh lót,thơm phức, mộc mạc, ngõ. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ , khổ thơ .Hiểu nội dung bài:Tình cảm của bạn nhỏ vớ ngôi nhà.Trả lời được câu hỏi 1(SGK).
-Hs đọc lưu loát, ngắt nghỉ hơi đúng sau mỗi dòng thơ.

- Hs