dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao an lớp 4 mien phi,tai lieu giao an lớp 4 mien phi,bai giang giao an lớp 4 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 10:13:20 AM
Filesize: 0.20 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
DownloadGUIDE TO ANSWER THE QUESTIONS FOR MASTER PRIMARY TEACHER CONTEST
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆN THỦY NGUYÊN – NĂM HỌC 2013 - 2014I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
(mỗi câu trả lời đúng: 0,5 điểm)
Anh (chị) hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1/. Chủ đề năm học 2012-2013 là :
A. Năm học "ứng dụng công nghệ thông tin".
B. Năm học "Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục".
C. Năm học "Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực".
D. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 2/. Một trong những nhiệm vụ cơ bản mà nhà giáo phải thực hiện là :
A. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lí giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục.
B. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường hoặc của cơ sở giáo dục.
C. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.
D. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 3/. Theo Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT về đánh giá xếp loại HS tiểu học. Trong năm học, HS được xếp loại Hạnh kiểm vào những thời điểm nào?
A. Cuối học kì I, cuối học kì II và cuối năm học
B. Cuối năm học.
C. Cuối học kì I và cuối năm học.
Câu 4/. Theo Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT về đánh giá xếp loại HS tiểu học. Học sinh được xếp loại Giáo dục theo các mức độ nào?
A. Giỏi; Khá; Đạt yêu cầu; Chưa đạt yêu cầu.
B. Giỏi; Tiên tiến; Trung bình; Yếu.
C. Giỏi; Khá; Trung bình; Yếu.
Câu 5/. Đối với học sinh khuyết tật không đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chung được đánh giá dựa trên cơ sở :
A. Dựa trên các tiêu chí của học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ về yêu cầu.
B. Dựa trên sự tiến bộ của học sinh và không xếp loại đối tượng này.
C. Chỉ đánh giá dựa trên kết quả của 2 môn Toán và Tiếng Việt, không đánh giá các môn còn lại.
Câu 6/. Anh (chị) hiểu thế nào về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học:
A. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức, kĩ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học.
B. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học được áp dung với mọi loại hình giáo viên tiểu học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân.
C. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên tiểu học về mặt nghề nghiệp đi kèm với các điều kiện về văn bằng, chuẩn đào tạo.
Câu 7/. Theo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, quy định của Chuẩn bao gồm:
A. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 6 tiêu chí.
B. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.
C. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 4 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 3 tiêu chí.
Câu 8/. Thế nào là tổ chức dạy học theo nhóm?
A. Là hình thức dạy học đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực, học sinh được tổ chức thành các nhóm thích hợp theo trình độ, giáo viên là người trực tiếp cùng tham gia vào các hoạt động học tập của HS để giúp học sinh lĩnh hội kiến thức
B. Là hình thức dạy học theo kiểu phân chia đối tượng học sinh thành các nhóm có cùng sở thích. Ở đó, học sinh được chọn lựa nội dung kiến thức vừa trình độ, nhằm tạo môi trường học tập gần gũi, giúp các em tự tin trong học tập.
C. Là hình thức dạy học đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực, học sinh được tổ chức theo nhóm thích hợp, được kích thích thảo luận và hướng dẫn làm việc hợp tác với nhau.
II/ PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
1/ Xử lí tình huống: (02 điểm)
Ở lớp anh (