dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo an lớp 6 HK1 2015 mien phi,tai lieu Giáo an lớp 6 HK1 2015 mien phi,bai giang Giáo an lớp 6 HK1 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/22/2015 9:20:19 PM
Filesize: 3.46 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần:
BÀI 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC
Ngày soạn:

Tiết :

Ngày dạy:

I - MỤC TIÊU
Kiến thức: HS biết được khái niệm thông tin, một số hoạt động thông tin và tin học
- Kĩ năng: Hs có thể nêu ra một số ví dụ minh hoạ về hoạt động thông tin của con người
- Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận
II - CHUẨN BỊ
GV: Phấn màu, bảng phụ.
HS: Bảng phụ nhóm.
III - PHƯƠNG PHÁP:
- Giảng giải.
IV - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1/ Ổn định lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung

Hoạt động 1 : Thông tin là gì?

Hằng ngày các em được tiếp nhận nhiều thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
Lấy một vài ví dụ
Yêu cầu các nhóm thảo luận để lấy ví dụ về thông tin
Yêu cầu đại diện từng nhóm lên trả lời
Nhận xét câu trả lời của HS
Yêu cầu HS nêu khái niệm về thông tin?
Giới thiệu khái niệm về thông tin?
Yêu cầu Hs nhắc lại khái niệm
+ Hs: lắng nghe


+HS: thảo luận nhóm


+ HS: đại diện HS trả lời

+ HS: lắng nghe
+HS: thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người

+ HS: nhắc lại khái niệm thông tin
1. Thông tin là gì?
- Hằng ngày em tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
VD: các bài báo, đài phát thanh, truyền Hình …
- Thông tin: SGK trang 3

Hoạt động 2: Hoạt động thông tin của con người

Thông tin có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người
Chúng ta không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn làm gì thông tin?
Giới thiệu khái niệm hoạt động thông tin
Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm
Những phương tiện nào lưu trữ thông tin?
Nhận xét câu trả lời của HS
Giới thiệu trong hoạt động thông tin, quá trình xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng.
Vị sao quá trình xử lí thông tin lại đóng vai trò quan trọngì
Nêu mục đích chính của xử lí thông tin
Đưa ra mô Hình xử lí thông tin
Yêu cầu HS giải thích mô Hình quá trình xử lí thông tin
Nhận xét và chốt lại
+ HS: lắng nghe


+ HS: xử lí, lưu trữ và trao đổi thông tin

+ HS: lắng nghe

+ HS: nêu khái niệm về hoạt động thông tin
+ HS: nêu ví dụ


+ Hs: lắng nghe


+ HS: xử lí thông tin đem lại hiểu biết cho con người
+ HS: lắng nghe2. Hoạt động thông tin của con người
- Thông tin có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người
- Hoạt động thông tin: SGK trang 3
- Trong hoạt động thông tin, xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng nhất.
- Mô Hình quá trình xử lí thông tin: SGK trang 4
V. DẶN DÒ
- Học bài và chuẩn bị phần còn lại
Rút kinh nghiệm:

Tuần:
BÀI 1: TỪ MÁY TÍNH ĐẾN MẠNG
MÁY TÍNH (tt)
Ngày soạn:

Tiết :

Ngày dạy:


I - MỤC TIÊU
Kiến thức: HS biết được khái niệm thông tin, một số hoạt động thông tin và tin học
Kĩ năng: Hs có thể nêu ra một số ví dụ minh hoạ về hoạt động thông tin của con người
Thái độ: HS nghiêm túc, linh hoạt khi thảo luận
II - CHUẨN BỊ
GV: Phấn màu, bảng phụ.
HS: SGK, bút, vở
III - PHƯƠNG PHÁP :
- Giảng giải
IV - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung

Hoạt động 1: Hoạt động thông tin và tin học

GV : Hoạt động thông tin của con người tiến hành được là nhờ vào đâu?
GV: Các giác quan giúp con người như thế nào?
GV: Bộ não có chức năng gì trong hoạt động thông tin của con người?
GV: tuy nhiên hoạt động của các giác quan và bộ não con người trong hoạt động thông tin chỉ có hạn
GV: Lấy một vài ví dụ
GV: giới thiệu về ngành tin học
GV: Nêu nhiệm vụ chính của tin học
+ HS: nhờ các giác quan và bộ não


+ HS: các giác quan giúp con người tiếp nhận thông tin
+ HS: