dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án NGLL tháng 3. 2015 mien phi,tai lieu Giáo án NGLL tháng 3. 2015 mien phi,bai giang Giáo án NGLL tháng 3. 2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/26/2015 2:03:15 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 14
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
GV: Phạm Văn Khởi
Dạy các lớp: 6A9, 6A10, 7A8 và 7A9
GIÁO ÁN NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THÁNG 3. 2015
KỶ NIỆM 84 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
(26/3/1931 – 26/3/2015)
I. Mục tiêu
Qua hoạt động học sinh hiểu, biết thêm về lịch sử và truyền thống Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong 84 năm qua đồng thời hành động tốt trong các hoạt động cá nhân cũng như tham gia các hoạt động tập thể.
Tham gia hoạt động của cuộc thi: “Em yêu yêu biển đảo quê hương” các em hiểu biết thêm về biển, đảo quê hương đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền của đất nước, hăng say học tập và bảo vệ Tổ quốc.
Qua các hoạt động tập thể rèn luyện các kĩ năng sống cơ bản, thực hành trách nhiệm cá nhân, tính tập thể và kĩ năng trả lời các câu hỏi.
II. Chuẩn bị
1. Nhà trường và ban tổ chức cuộc thi: Sân và các diều kiện về trang trí, âm thanh, ánh sáng, dẫn chương trình,…
2. Giáo viên chủ nhiệm: Hướng dẫn học sinh học tập, Trực tiết ôn lại truyền thống Đoàn TN CS HCM.
3. Học sinh: Học tập các câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra, Trang phục cá nhân (Cờ, áo đỏ có in chữ em yêu biển đảo hoặc có hình ảnh sao vàng 5 cánh), 01 băng rôn của tập thể lớp, tập cách cổ động.
III. Phương pháp tổ chức hoạt động
1. Hoạt động do Ban tổ chức thực hiện: Ngoài sân trường/ toàn trường thực hiện (có phối hợp với Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4).
2. Trên lớp: Tổ chức trên lớp, học sinh tham khảo tài liệu và trả lời các câu hỏi có liên quan.
IV. Tiến trình hoạt động.
1. Giáo viên giới thiệu tài liệu
   Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (03/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ hai, họp từ ngày 20 - 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 - 25/3/1931 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.
   Ngay sau khi thành lập, Đoàn thanh niên cộng sản Đông Dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng (1930 – 1931) mà đỉnh cao là Xô - Viết Nghệ Tỉnh. Từ phong trào cách mạng giai đoạn này đã xuất hiện nhiều gương thanh niên đấu tranh oanh liệt, tiêu biểu là người đoàn viên thanh niên cộng sản Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng trước kẻ thù: "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác".
   Tháng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đã định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp. Tổ chức Đoàn phải chuyển vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ với tên mới là Đoàn thanh niên phản đế Đông Dương.
Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5/1941, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương VIII tại Pắc Bó (Cao Bằng). Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII, Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam ra đời.
Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Đại Từ - Thái Nguyên từ ngày 07 - 14/2/1950 với chủ đề "Chiến đấu và xây dựng tương lai". Phát huy thành công của Đại hội, hàng vạn nam nữ thanh niên hăng hái xung phong tham gia phục vụ các chiến dịch, phong trào "Tòng quân giết giặc lập công" phát triển khắp mọi nơi.
Ngày 19/10/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết đổi tên Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II từ ngày 25/10 - 04/11/1956, Bác Hồ đã ân cần căn dặn: "Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà".