dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GIÁO ÁN NHẠC LỚP 9 TIẾT 5 mien phi,tai lieu GIÁO ÁN NHẠC LỚP 9 TIẾT 5 mien phi,bai giang GIÁO ÁN NHẠC LỚP 9 TIẾT 5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/5/2015 2:10:53 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TIẾT 5
TUẦN 26
hát : Bài “ NỤ CƯỜI”
Tập đọc nhạc : GIỌNG MI THỨ – TĐN SỐ 2

Ngày soạn : 02 / 02/ 2015
Ngày dạy : 06 / 02/ 2015
I/ Mục tiêu :
Kiến thức :
Học sinh hát đúng giai điệu lời ca bài hát Nụ cười
Học sinh biết công cấu tạo giọng mi thứ, HS bài đọc nhạc số 2 Nga ở giọng Mi thứ và đọc đúng giai điệu, lời ca bài tập đọc nhạc.
Kỹ năng :
sinh biết trình bày bài hát cười với hình thức đơn ca, song ca, tốp ca…..hợp gõ đệm; sinh đúng tên nốt bài , biết đọc nhạc hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
pháp: Thuyết trình, Thực hành, Trực quan, Luyện tập.
II/ Chuẩn bị :
* Đối với GV : - Nhạc cụ ( đàn organ )
- Đàn, đọc nhạc bài tập đọc nhạc số 2
* Đối với HS : - Chép bài tập đọc nhạc vào vở, Sách giáo khoa
III/ Tiến trình lên lớp :
định – kiểm tra sĩ số
Kiểm tra bài cũ ( trong lúc ôn )
Bài mới

HĐ của GV
NỘI DUNG
HĐ của HS

GV ghi bảng
GV thực hiện
GV hướng dẫn và đàn


GV nhắc HS
GV kiểm tra

GV ghi bảng

GV giới thiệu và ghi bảngGV đàn


GV nhắc kiến thức đã
GV giới thiệu và ghi bảng

GV hỏi và ghi bảngGV yêu
GV đàn
GV đọc mẫu và dẫn
GV dẫn
GV hướng dẫn và đàn


GV đọc mẫu
GV yêu cầu
GV hướng dẫnGV dẫn và đàn

GV nêu yêu và đàn


1. Ôn hát : Nụ cười
+ Nghe lại bài hát “ nụ cười”
+ Cả lớp cùng trình bày bài hát
- Lần 1 : cả lớp cùng hát hợp vỗ tay theo phách.
- Lần 2 : một học sinh lĩnh xướng đoạn a, cả lớp hòa giọng đoạn b
* Chú ý : thể hiện sắc thái của từng đoạn
+ Gọi học sinh xung phong trình bày đơn ca, song ca, tốp ca…. ( kiểm tra khoảng 7 em )
2. Tập đọc nhạc :
Giọng mi thứ – tập đọc nhạc số 2
a/ Giọng mi thứ :
- Giọng mi thứ có âm chủ là nốt mi, hóa biểu có một dấu thăng ( Em)
- Giọng mi thứ hòa thanh là giọng mi thứ tự nhiên nhưng có bậc 7 được nâng lên nửa cung
- Đàn gam mi thứ – học sinh nghe và đọc cùng với tiếng đàn
Mi # Fa Son La Si Đô Rê Mi
+ Giọng mi thứ song song với giọng son trưởng
* Công cấu tạo: ( xem sách giáo khoa trang 17)
b/ Tập đọc nhạc số 2 : Nghệ sĩ với cây đàn
Trích bài hát trong phim “ Tiếng hát trái tim”
Nhạc : Nga
- Bài hát được viết ở giọng gì ? giọng mi thứ
- nhịp: Nhịp 3/4
- Bài gồm có mấy câu ? 4 câu
- Trong bài có sử dụng chùm 3 móc đơn
+ Tập đọc nhạc từng câu : dịch giọng – 5
- HS tên nốt từng câu, cả bài
- Cho HS nghe giai điệu cả bài tập đọc nhạc
* Lưu ý: Khi đọc chùm ba móc đơn ( gõ 1 phách đọc đều 3 nốt nhạc )
- HS đọc chùm 3 móc đơn
- Đàn giai điệu mỗi câu 2 lần, sau đó bắt nhịp cho học sinh đọc cùng với tiếng đàn
- Tiến hành tập các câu theo lối móc xích
- Ghép câu 1 với câu 2, câu 3 với câu 4, hoàn
- Chú ý nốt rê thăng, pha thăng
+ Tập đọc nhạc cả bài ( đọc hai lần )
+ Ghép lời ca
- Nửa lớp đọc nhạc nửa lớp hát lời từng câu , nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lời ( sau lại ) kết hợp vỗ đệm theo phách.
+ Tập đọc nhạc và hát lời ca
Cả lớp cùng đọc nhạc và hát lời hợp vỗ đệm
( tiết tấu : waltz, tốc độ : 112 )
+ Nhận biết câu nhạc và đọc nhạc
- Giáo viên đàn 4 nốt nhạc đầu tiên của mỗi câu, học sinh nhận biết và đọc nhạc cả câu
HS ghi bài
HS nghe
HS thực hiệnHS chú ý
HS thực hiện

HS ghi bài

HS nghe và ghi bàiHS đọc gam


HS xem sách

HS ghi bài


HS trả lời và ghi bài