dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GIAO AN QPAN 11 mien phi,tai lieu GIAO AN QPAN 11 mien phi,bai giang GIAO AN QPAN 11 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/24/2015 4:42:12 PM
Filesize: 4.79 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
30-31-32-33-34
Ngày soạn:…../……/2015
Ngày giảng: ..../......../2015

BÀI 7 KỸ THUẬT CẤP CỨU CHUYỂN THƯƠNG
phần I: ý định bài giảng
I. Mục tiêu
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: Nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản cầm máu tạm thời, cố định tạm thời xương gãy và hô hấp nhân tạo.
2. Kỹ năng: Làm được các kỹ thuật cầm máu tạm thời, cố định tạm thời xương gãy, hô hấp nhân tạo và vận chuyển người bị thương, bị nạn.
3. Thái độ: Có tinh thần, thái độ tích cực luyện tập, vận dụng linh hoạt vào trong thực tế cuộc sống. chấp hành nghiêm quy tắc an toàn trong luyện tập
II. nội dung và trọng tâm
1. Nội dung: Gồm có 4 phần
I. Cầm máu tạm thời:
II. Cố định tạm thời gãy xương:
III. Hô hấp nhân tạo:
IV. Kỹ thuật chuyển thương:
2.Phần trọng tâm: Cả bài
III. Thời gian: 5 Tiết ( mỗi tiết 45 phút)
Tiết 1: Lý thuyết
Cầm máu tạm thời
Kỹ thuật chuyển thương:
Hô hấp nhân tạo:
Cố định tạm thời gãy xương
Tiết 2 : Quan sát giáo viên và trợ giảng làm động tác mẫu ( Luyện tập các biện pháp cầm máu tạm thời)
Tiết 3 : Quan sát giáo viên và trợ giảng làm động tác mẫu ( Luyện tập kỹ thuật tạm thời xương gẫy)
Tiết 4 : Quan sát giáo viên và trợ giảng làm động tác mẫu ( Luyện tập các biện pháp hô hấp nhân tạo)
Tiết 5 : Quan sát giáo viên và trợ giảng làm động tác mẫu ( Luyện tập kỵ thuật chuyển thương)
IV. Tổ chức và phương pháp.
1. Tổ chức: Lấy đơ vị lớp để giới thiệu và thực hiện
2. Phương pháp:
* Phần giảng lý thuyết kết hợp giáo trình giảng giải phân tích động tác kết hợp với tranh ảnh.
* Phần giảng động tác mới: Giáo viên phân tích và làm mẫu theo 3 bước:
- B1: Làm nhanh
- B2: Làm chậm và phân tích
- B3: Làm tổng hợp
Học sinh tiến hành luyện tập theo 3 bước:
- B1: Từng cá nhân tự nghiên cứu động tác
- B2: Tập chậm theo các cử động
- B3: Tập tổng hợp
* Phần luyện tập tổng hợp: Theo đội hình tổ dưới sự duy trì chung của giáo viên
V. Địa điểm.
Sân của nhà trường.
VI. Vật chất.
- Giáo án soạn theo sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng - an ninh NXB giáo dục năm 2012
- Tài liệu huấn luyện gồm tranh ảnh, còi, cờ chỉ huy.
1. Giáo viên: Giáo án, tranh ảnh, các loại băng, dây ga rô, nẹp, cáng.
2. Học sinh: Trang phục gọn gàng đúng quy định, vở ghi chép, bông, băng, nẹp.

phần II. Thực hành giảng bài
I. Tổ chức giảng bài
1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số:
2. Phố biến các quy định:
- Yêu cầu trật tự, chú ý lắng nghe, quan sát động tác mẫu, tích cực tập luyện dưới sự chỉ đạo của giáo viên..
3. Phố biến ý định bài giảng
III. Tiến trình lên lớp:
30 Lý thuyết: Cầm máu tạm thời. Kỹ thuật chuyển thương. Hô hấp nhân tạo. Cố định tạm thời gãy xương
Nội dung
TG
Hoạt động của GV và HS

I. Cầm máu tạm thời:
1. Mục đích:
Nhanh chóng làm ngừng chảy máu bằng những biện pháp đơn giản để hạn chế đến mức thấp nhất sự mất máu, góp phần cứu sống bệnh nhân, tránh được các tai biến nguy hiểm