dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GIÁO ÁN SINH 8 mien phi,tai lieu GIÁO ÁN SINH 8 mien phi,bai giang GIÁO ÁN SINH 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/26/2017 11:22:31 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 0
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày giảng:
8A:......./......./ 2016
8B:......./......./ 2016

 Tiết 1
dẫn sử dụng sách giáo khoa,
tài liệu và ơng pháp học bộ môn
Bài mở đầu


I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Học sinh năm đnội dung , cấu trúc ơng trình SGK sinh học 8
- Học sinh nêu rõ đmục đích, nhiệm vụ, ý nghĩa của môn học.
- Xác định đvị trí của con trong tự nhiên
- Nêu đựơc các ơng pháp học của môn học.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm,  duy độc lập
3. Thái độ:
- Có ý thức bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cơ thể.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Tranh, ảnh có liên quan đến bài, bảng phụ.
2. Học sinh: Không
III. Tiến trình dạy học :
1. định tổ chức : ()
8A:....../...... Vắng :................................................
8B:....../....... Vắng :................................................
2. Kiểm tra:
3. Bài mới:

Hoạt động của thầy và trò
T/g
Nội dung

*Hoạt động 1 : Tìm hiểu cách sử dụng SGK.
- dẫn học sinh tìm hiểu và tài liệu phục vụ học tập bộ môn.+ Cấu trúc chơng trình SGK.
- Thể hiện tính lô gic của nội dung, tính hệ thống của các kiến thứ, các khái niệm, tạo điều kiện cho việc nắm vững các khái niệm, hệ thống kiến thức đợc trình bày từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ ngoài vào trong, từ cụ thể đến trừu và theo nguyên tắc đi từ tổng hợp sơ bộ đến khái quát, đến phân tích và cuối cùng đến tổng hợp ở mức độ cao đồng thời đảm bảo tính vừa sức hợp với trình độ , lứa tuổi của học sinh.
+ phần 1
- Vị trí của chương trình sinh học 8 trong trương trình sinh học THCS.
- Nhiệm vụ dạy học sinh học 8
+ Phần 2:
- Cung cấp thông tin bổ sung để học sinh nắm vững kiến thức trong bài học.


* Hoạt động 2: Tìm hiểu phương pháp và các kí hiệu sử dung trong bộ môn.

- Các phương pháp dạy học sinh học 8 SGK.*Hoạt động 2 : Tìm hiểu Vị trí của con trong tự nhiên :
- Yêu cầu hs thảo luận bằng các câu hỏi:
+ Trong ơng trình sinh học lớp 7, các em đã học những ngành động vật nào ?
+ Lớp động vật nào trong ngành động vật có ơng sống có vị trí tiến hóa cao nhất ?
+ Con có những đặc điểm nào giống và khác so với động vật ? cho ví dụ ?
+ Thảo luận nhóm theo yêu cầu của trao đổi ý kiến => thống nhất ý kiến => th kí ghi nội dung kết quả thảo luận => cử đại diện nhóm trình bày. GV nhận xét và đra kết luận chung về vị trí của con trong tự nhiên.

*Hoạt động 3 : Tìm hiểu nhiệm vụ của môn cơ thể ngời và vệ sinh
- Cho hs đọc thông tin SGK đồng thời GV treo hình nh SGK hỏi
- Hãy cho biết kiến thức về cơ thể ngời và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề nào trong xã hội ?
+ Y tế, GD, TDTT, thời trang, hội họa …
- Vậy việc học tập môn cơ thể ngời và vệ sinh có ý nghĩa gì ?
+ Học sinh trả lời.

*Hoạt động 4
- Gọi hs đọc thông tin SGK trả lời câu hỏi