dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao an td khoi 1 - 5 tuan 29 mien phi,tai lieu giao an td khoi 1 - 5 tuan 29 mien phi,bai giang giao an td khoi 1 - 5 tuan 29 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 8:16:25 PM
Filesize: 0.29 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÀI SOẠN Tuần : 29 Số : 57
Thời gian : 35 phút
Ngày dạy : 31/03/2015
TÊN BÀI DẠY : MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN
TRÒ CHƠI :”NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH”
----AAA----
I/ Mục tiêu :
- Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân và phát cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
- Chơi trò chơi : “Nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II/ Địa điểm, phương tiện :
- Trên sân trường , vệ sinh an toàn nơi tập.
- Một còi giáo viên, mỗi học sinh tự trang bị 01 cầu đá, kẻ sân để chơi trò chơi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp :
PHẦN & NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ Phần mở đầu :
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.
- Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc xung quanh sân tập.
- Khởi động các khớp.
- Ôn bài thể dục phát triển chung.
3p-5p

((((((
(((((((
GV
-theo đh vòng tròn

2/ Phần cơ bản :
- Môn thể thao tự chọn : đá cầu.
+ Ôn tâng cầu bằng đùi : GV nêu tên động tác, GV giải thích ngắn gọn kỹ thuật động tác, tổ chức cho HS tập một số lần, kết hợp giữa các lần tập GV nhận xét, uốn nắn và sửa sai cho HS.
+ Ôn tâng cầu bằng mu bàn chân : GV nêu tên động tác, GV giải thích ngắn gọn kỹ thuật động tác, tổ chức cho HS tập một số lần, kết hợp giữa các lần tập GV nhận xét, uốn nắn và sửa sai cho HS.
+ Ôn phát cầu bằng mu bàn chân : GV nêu tên động tác, làm mẫu kết hợp giải thích ngắn gọn kỹ thuật động tác, tổ chức cho HS tập luyện 01 số lần. Giữa các lần tập GV nhận xét uốn nắn và sửa sai cho HS.
Chia tổ ôn luyện 03 nội dung dưới sự điều khiển của tổ trưởng, GV đến từng tổ uốn nắn và sửa động tác sai cho HS, sau đó tổ chức thi đua giữa các tổ với nhau xem tổ nào thực hiện tốt nhất.- Chơi trò chơi : “ Nhảy đúng, nhảy nhanh ”
GV nêu tên trò chơi, GV nhắc lại tóm tắt cách chơi, nhấn mạnh những điểm cơ bản của trò chơi. Cho HS chơi thử một số lần, sau đó tổ chức cho HS chơi chính thức dưới dạng thi đua. GV tuyên dương những cá nhân và tổ thực hiện tốt.


22p-25p

3L-5L3L-5L3L-5L

2L-5L

HS tập luyện rải rác trên sân trường tại các khu vực quy định.

( ( ( ( (

(Gv

( ( ( ( (

GV
1((((((

GV

2((((((

GV

3((((((

3/ Phần kết thúc :
- Giáo viên cùng HS hệ thống bài.
- Giáo viên cho HS thực hiện các động tác thả lỏng.
- Giáo viên nhận xét giờ học.
- Giáo viên giao bài tập về nhà : tập đá cầu.
3p-5p


((((((
(((((((
GV
BÀI SOẠN Tuần : 29 Số : 58
Thời gian : 35 phút
Ngày dạy : 01/04/2015
TÊN BÀI DẠY : MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN
TRÒ CHƠI :”NHẢY Ô TIẾP SỨC”
----AAA----
I/ Mục tiêu :
- Ôn tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân và nâng cao thành tích.
- Chơi trò chơi : “Nhảy ô tiếp sức”. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương đối được.
II/ Địa điểm, phương tiện :
- Trên sân trường , vệ sinh an toàn nơi tập.
- Một còi giáo viên, mỗi học sinh tự trang bị 01 cầu đá, kẻ sân để chơi trò chơi.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp :
PHẦN & NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ Phần mở đầu :
- GV nhận lớp, phổ biến nhiệm vụ, yêu cầu bài học.