dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án thể dục 8 tiết 56 mien phi,tai lieu Giáo án thể dục 8 tiết 56 mien phi,bai giang Giáo án thể dục 8 tiết 56 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 1:11:06 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
GIÁO ÁN SỐ: 56
Tiết theo PPCT: 56
Ngày soạn: 09/03/2015
NỘI DUNG BÀI DẠY:
1. Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ. Kĩ thuật chạy đà (xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà)
2. TTTC: Bóng chuyền: Ôn kĩ thuật đã học.Bài tập phối hợp đấu tập.
3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.


PHẦN - NỘI DUNG
YÊU CẦU VÀ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

MỞ ĐẦU
1. Nhận lớp:
2. Giới thiệu ND - YC:
3. Khởi động:
4. Kiểm tra bài cũ:

( Lớp trưởng tập hợp lớp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp.
( Nhảy cao, bóng chuyền và chạy bền.
( Các khớp. Đ/t đá lăng, di chuyển bước lướt, XP cao chạy nhanh 20m.
( Hs nêu các giai đoạn trong nhảy cao kiểu bước qua .(4 giai đoạn) thực hiện động tác đà 1,3 bước giậm nhảy đá lăng và qua xà. Chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng. (do Gv chọn)

II. CƠ BẢN
1. Nhảy cao:
- Ôn một số động tác bổ trợ: 1,3,5 bước giậm nhảy đá lăng.
- Ôn kĩ thuật chạy đà: Chạy đà ngắn, đà trung bình, đà dài giậm nhảy qua xà trung bình.

2. Bóng chuyền:
- Ôn Động tác chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng.
- Bài tập phối hợp và đấu tập: Chuyền bóng và đập bóng.

3. Chạy bền:

( Lưu ý: Xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, cách đo đà, chạy đà và điều chỉnh đà) (như tiết 55).
- Góc chạy đà: 25 – 40 độ. Giậm nhảy chân phải thì đứng bên trái của xà.
- Điểm giậm nhảy: Mặt và thân quay chếch vào 1/3 độ dài xà. Tay cùng bên với chân lăng đưa sang ngang, bàn tay chạm xà.
*Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ nhảy cao đã học,biết cách đo đà, điều chỉnh đà và xác định chân giậm nhảy.Biết vận dụng tập luyện nâng cao sức mạnh chân.

( Ôn Động tác chuyền bóng cao tay bằng 2 tay, động tác phát bóng thấp tay nghiêng mình, đệm bóng.

*Yêu cầu: Thực hiện cơ bản đúng động tác chuyền bóng, đệm bóng, phát bóng. Biết vận dụng vào vui chơi rèn luyện sức khỏe.

( Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên. Cự li 600m.
*Yêu cầu: Hs hoàn thành cự li, biết phân phối sức, phối hợp với nhịp thở theo nhịp bước chân, tập luyện rèn luyện sức khỏe.

III. KẾT THÚC
1. Củng cố:

2. Thả lỏng:
3. Nhận xét:
4. Dặn dò:

( HS thực hiện động tác chạy 3 bước đà cuối. Cả lớp qua sát nhận xét. Gv chỉ những chỗ chưa đúng và hướng dẫn cách khắc phục.
( Chân – tay – toàn thân, động tác điều hòa.
( Gv nhận xét tình hình học tập của học sinh qua giờ học, động viên.
( Ôn các nội dung đã học, luyện tập chạy vào mỗi sáng hàng ngày.


Rút kinh nghiệm sau tiết dạy: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

MỤC TIÊU – YÊU CẦU:
( HS biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng k/t chạy đà trong nhảy cao.
( Hs biết cách chuyền-đệm bóng,phát bóng và biết vận dụng các bài tập phối hợp vào thi đấu. .
( Biết cách thực hiện, chạy cơ bản đúng trên địa hình tự nhiên.
Địa điểm – phương tiện: Sân bóng trường THPT Đạ tông, Giáo án, còi, sổ điểm cá nhân. Bóng chuyền, sào, đệm nhảy cao.
Tiết theo PPCT 56 Ngày soạn: 9/3/2015
Ngày dạy: 13/3/2015

ĐLVĐ
PHƯƠNG PHÁP VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI

5-7’

- Lớp trưởng tập hợp lớp, chấn chỉnh hàng ngũ báo cáo giáo viên, đội hình 4 hàng ngang.
- Gv giới thiệu nội dung – yêu cầu bài học.
- Gv hướng, lớp trưởng điều khiển lớp dàn hàng cự li rộng – so le .
- Gv gọi tên hoặc Hs xung phong thực hiện động tác, cả lớp quan sát nhận xét đánh giá.


30-32’


3-5 lần

1-2 lần
( GV phân nhóm tập luyện:
- Nhóm 1: Ôn nội dung nhảy cao:
+. GV hướng dẫn,