dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giáo án thể dục lớp 1 cả năm mien phi,tai lieu giáo án thể dục lớp 1 cả năm mien phi,bai giang giáo án thể dục lớp 1 cả năm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/25/2015 11:02:56 PM
Filesize: 3.20 M
Download count: 27
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày 18 tháng 08 năm 2014
TUẦN 1
Bài : 01 * Tổ chức lớp.
* Trò chơi vận động.
I/ MỤC TIÊU:
-Phổ biến nội dung tập luyện, biên chế lớp tổ chức tập luyện,chọn cán sự bộ môn.Yêu cầu HS biết được những quy định cơ bản để thực hiện trong học tập.
-Trò chơi: Diệt các con vật có hại.Yêu cầu bước đầu biết tham gia vào trò chơi.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi:Biết được một số nội quy tập luyện,biết sửa trang phục gọn gàng khi tập luyện.Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu : Biết được một số nội quy tập luyện,biết sửa trang phục gọn gàng khi tập luyện. Biết tham gia được vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Qua bài học giúp HS sống là phải có tổ chức,biết được thêm những con vật nào có hại và con vật nào cần được bảo vệ,phát triển chúng.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
1/Địa điểm:trên sân trường,vệ sinh nơi tập,đảm bảo an toàn tập luyện.
2/Phương tiện:chuẩn bị 1 còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

1/ MỞ ĐẦU:
-GV: Nhận lớp,phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
-HS đứng tại chỗ vổ tay và hát.
-Giậm chân ….giậm Đứng lại …..đứng
( Học sinh đếm theo nhịp1,2 ; 1,2 nhịp 1 chân trái, nhịp 2 chân phải).
*Nhận xét.
2/ CƠ BẢN:
a. Biên chế tổ tập luyện,chọn cán sự bộ môn.
- Lớp trưởng là cán sự bộ môn TD, có nhiệm vụ quản lý chung .
- Tổ trưởng có nhiệm vụ tổ chức tổ mình tập luyện.
*Nhận xét.
b. Phổ biến nội quy học tập:
- Cán sự bộ môn tổ chức tập trung lớp ngoài sân.
- Trang phục trong giờ học phải đảm bảo
- Bắt đầu giờ học và kết thúc giờ học ai muốn ra vào lớp phải xin phép.
Được ra vào lớp khi nào giáo viên cho phép.
*Nhận xét.c. Trò chơi: Diệt các con vật có hại.


-GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi.
*Nhận xét.
3/ KẾT THÚC:
-HS đứng tại chỗ vổ tay hát.
-Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
-Yêu cầu nội dung về nhà.
6-10p18-22p
8p


8p6-8p


4-6p
-Đội hình tập trung.

(((((((((
(((((((((
(((((((((
(((
GV


-Đội hình cơ bản.

(((((((((
(((((((((
(((((((((

(((
GV

-Đội hình chia tổ tập luyện.
(((((((
( (
( (
( (
( (
( (
( (
( (
(((
GV

-Đội hình trò chơi.

(((((((((
(((((((((
(((((((((

(((
GV-Đội hình xuống lớp.

(((((((((
(((((((((
(((((((((
(((
GV
Ngày 25 tháng 08 năm 2014
TUẦN 2
Bài : 02 * Trò chơi.
* Đội hình đội ngũ.
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn trò chơi:Diệt các con vật có hại.Yêu cầu HS biết thêm một số con vật có hại,tham gia vào trò chơi nhiệt tình,chủ động.
- Làm quen với tập hợp,dóng hàng. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng,có thể chậm.
*Mục tiêu riêng:
-HS Khá giỏi: Biết được những quy định cơ bản để thực hiện một giờ thể dục,biết tập hợp hàng dọc,dóng hàng đúng chỗ,nhanh và trật tự.Tham gia trò chơi một cách tích cực,chủ động.
-HS Yếu :biết được những quy định cơ bản để thực hiện một giờ thể dục,bước đầu làm quen với tập hợp hàng dọc,dóng hàng.Tham gia vào trò chơi.
*Kỉ năng sống: Qua bài học giúp HS sống là phải có tổ chức,ngoan ngoãn,lễ phép,biết được thêm những con