dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án Tin 6_Tiết 17-18 mien phi,tai lieu Giáo án Tin 6_Tiết 17-18 mien phi,bai giang Giáo án Tin 6_Tiết 17-18 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/18/2013 8:07:59 AM
Filesize: 0.07 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Tuần 9 - Tiết 17-18

BÀI 8: QUAN SÁT TRÁI ĐẤT VÀ CÁC VÌ SAO
TRONG HỆ MẶT TRỜI.


I. MỤC TIÊU:
Kiến thức:
Hs biết:
- Biết cách khởi động/thoát khỏi phần mềm Solar System 3D Simulator. Biết sử dụng phần mềm để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời.
- Biết cách sử dụng các lệnh điều khiển quan sát để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời.
Hs hiểu:
- Học sinh hiểu vì sao có các hiện tượng: Ngày và đêm, hiện tượng nhật thực, hiện tượng nguyệt thực.
Kĩ năng:
Hs thực hiện được:
- Học sinh thực hiện được việc khởi động/thoát khỏi phần mềm Solar System 3D Simulator. Biết sử dụng phần mềm để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời.
Hs thực hiện thành thạo:
- Học sinh thực hiện thành thạo các lệnh điều khiểu để quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời.
Thái độ:
Thói quen:
- Học sinh thói quen tự rèn luyện trong của môn học có ý thức học tập bộ môn, ham thích tìm hiểu về tư duy khoa học.
Tính cách:
- Rèn luyện tính kiên trì trong học tập, rèn luyện.
NỘI DUNG BÀI HỌC:
- Giới thiệu về phần mềm Solar System 3D Simulator . Giới thiệu cách khởi động/thoát khỏi phần mềm và sử dụng các lệnh điều khiển .
- Giải thích các hiện tượng Ngày và đêm, hiện tượng nhật thực, hiện tượng nguyệt thực.
CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Phòng máy, phần mềm Solar System 3D Simulator
2. Học sinh: Học bài cũ, đọc trước bài mới ở nhà.
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện.
Giáo viên ổn định tổ chức và kiểm diện học sinh.
Kiểm tra bài cũ.
Gv:: Nêu cách tắt, mở máy và các thao tác chính trên chuột? (10đ)
Đáp án
* Cách mở máy:
- Nhấn vào nút to nhất trên màn hình và CPU
* Cách tắt máy :
- Nháy chuột vào start chọn turn off rồi chọn turn off một lần nữa
* Các thao tác chính trên chuột là:
- Di chuyển chuột
- Nháy chuột
- Nháy đúp chuột
- Nháy chuột phải
- Kéo, thả chuột
Tiến trình bài học:


HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG BÀI HỌC

 Hoạt động 1: Giới thiệu về phần mềm.
Gv: Giới thiệu về phần mềm và cách khởi động phần mềm.
Hs: Lắng nghe giáo viên giới thiệu.
Gv: Thông thường để khởi động một phần mềm ta làm như thế nào?
Hs: Suy nghĩ trả lời.
Gv: Tương tự như vậy, giới thiệu cách khởi động và thoát phần mềm.
Hs: Lắng nghe và ghi bài.
1. Giới thiệu về phần mềm.


- Phần mềm mô phỏng hệ mặt trời, giải thích một số hiện tượng như nhật thực, nguyệt thực.
- Phần mềm cho biết một số các hành tinh.
- Cách khởi động phần mềm: nháy đúp vào biểu tượng Solar system 3D SimulatorHoạt động 2: Các lệnh điều khiển quan sát:
Gv: Giới thiệu các nút lệnh trên Solar system 3D Simulator.
Hs: Quan sát và lắng nghe giáo viên giới thiệu
Gvể điều chỉnh khung hình, các em sử dụng các nút lệnh trong cửa sổ của phần mềm.
Gv:Các nút lệnh này giúp các em điều chỉnh vị trí quan sát, góc nhìn từng vị trí quan sát đến hệ mặt trời và tốc độ chuyển động của các hành tinh.
Gv: Giới thiệu chi tiết, lần lượt các nút:
Hs: ý nghe giảng và ghi bài
2. Các lệnh điều khiển quan sát:
1.1. Nút ORBITS ( để hiện hoặc ẩn quỹ đạo chuyển động của hành tinh.
1.2. Nút View ( Vị trí quan sát tự động chuyển động trong không gian.
1.3. Thanh cuốn nganh (Zoom) để phóng to hoặc thu nhỏ khung nhìn.
1.4. Thanh cuốn ngang trên biểu tượng (Speed) để thay đổi vận tốc chuển động của các hành tinh.
1.5. Các nút lệnh Dùng để nâng lên hoẵc hạ xuống vị trí quan sát .
1.6. Các phím mũi tên lên, xuống,