dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao an tin 7 tuan 27 mien phi,tai lieu giao an tin 7 tuan 27 mien phi,bai giang giao an tin 7 tuan 27 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 10:21:17 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 27 Ngày soạn: 23 – 02 - 2015
Tiết: 51 Ngày dạy: 02 – 03 - 2015
HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tiếp)

I. MỤC TIÊU:
Kiến thức: HS nhận biết và phân biệt được các màn hình chính và các chức năng đã được học trong phần mềm Tim
Kỉ năng: HS có thể thực hiện và thao tác được các lệnh chính đã học bằng cả hai cách từ hộp thoại và từ dòng lệnh
Thái độ: HS hiểu và áp dụng được các tính năng của phần mềm trong việc học tập và giải toán trong chương trình học trên lớp mình.
II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên: máy vi tính, máy chiếu, màn chiếu.
Học sinh: SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định: (1’) 7A1: ……./………..
2. Kiểm tra bài cũ: xen kẽ lúc học bài mới
3. Bài mới:

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: THỰC HÀNH CÁC LỆNH TÍNH TOÁN ĐƠN GIẢN (40’)


GV: Yêu cầu HS nhắc lại cú pháp của lệnh tính toán các biểu thức đơn giản. Cho ví dụ?


GV: yêu cầu HS nhắc lại cú pháp của lệnh vẽ đồ thị đơn giản?
GV: gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày
GV: cho bài tập:

1) Tính:
a) 0,25.(-15)+10
b) 1/5 + (-2/7).8/9
c)32.5 – 63:36
2) Vẽ đồ thị của hàm số:
a) y = 2x

b) y = -3x

c) y = 1/4x

HS: nhắc lại: Cú pháp: simplify
HS: lấy ví dụ: để tính: 1/4 + 2/5
Ta thực hiện lệnh:
Simplify 1/4 + 2/5
HS: Cú pháp
Plot y =
VD: để vẽ đồ thị của hàm số y = 3x ta thực hiện lệnh plot y = 3*x

HS: thực hành
HS: quan sát và nhận xét

HS: thực hành các bài tập GV cho theo nhóm
1)
a)simplify 0.25*(-15)+10
b) simplify 1/5 + (-2/7)*8/9
c) simplify 3^2*5 – 6^3/36
2)
a) plot y = 2*x

b) plot y = -3*x

c) plot y = ¼*x


4. Củng cố: xen kẽ trong giờ học.
5. Dặn dò: (4’)
Xem lại lí thuyết của Bài học.
Xem phần tiếp theo của bài học.
IV. Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tuần 27 Ngày soạn: 27 – 02 - 2015
Tiết: 52 Ngày dạy: 06 – 03 - 2015

HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tiếp)

I. MỤC TIÊU:
Kiến thức: HS nhận biết và phân biệt được các màn hình chính và các chức năng đã được học trong phần mềm Tim
Kỉ năng: HS có thể thực hiện và thao tác được các lệnh chính đã học bằng cả hai cách từ hộp thoại và từ dòng lệnh
Thái độ: HS hiểu và áp dụng được các tính năng của phần mềm trong việc học tập và giải toán trong chương trình học trên lớp mình.
II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên: máy vi tính, máy chiếu, màn chiếu.
Học sinh: SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định: (1’) 7A1: ……./………..
2. Kiểm tra bài cũ: xen kẽ lúc học bài mới
3. Bài mới:

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: THỰC HÀNH CÁC LỆNH TÍNH TOÁN NÂNG CAO(40’)


GV: Yêu cầu HS nhắc lại cú pháp của lệnh tính toán các biểu thức nng cao. Cho ví dụ?GV: gọi đại diện nhóm lên bảng trình bàyGV: cho học sinh làm các bài thực hành trong SGK trang 118