dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao an tin 7 tuan 29 mien phi,tai lieu giao an tin 7 tuan 29 mien phi,bai giang giao an tin 7 tuan 29 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 10:22:39 PM
Filesize: 0.23 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 29 Ngày soạn: 09 – 03 - 2015
Tiết: 55 Ngày dạy: 16 – 03 - 2015
Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ (tiếp theo)

I. MỤC TIÊU:
Kiến thức: nắm được các dạng biểu đồ và công dụng của mỗi dạng;
Kỉ năng: Biết cách bày một dữ liệu nào đó bằng biểu đồ thích hợp với mục đích của mình;
Thái độ: nhận thấy việc sữ dụng biểu đồ là cách minh hoạ dữ liệu trực quan và sinh động, dễ so sánh và dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu.
II. CHUẨN BỊ:
Giáo viên: máy vi tính, đĩa mềm, máy chiếu, màn chiếu.
Học sinh: SGK.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định: (1’) 7A1: ……./……….. 7A6: ……./………..
2. Kiểm tra bài cũ: xen kẽ lúc học bài mới
3. Bài mới:

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: TẠO BIỂU ĐỒ (25 phút)


GV: giới thiệu để tạo biểu đồ, em thực hiện các thao tác sau:
Chọn một ô trong bảng dữ liệu cần vẽ biểu đồ.
GV: hỏi: trên hình, ô nào đang được chọn?
Nháy vào nút Chart Wizard  trên thanh công cụ. Chương trình bảng tính sẽ hiển thị hộp thoại Chart Wizard đầu tiên.
Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng (khi nút Next bị mờ đi). Kết quả được biểu đồ sau (chiếu Slide)
Bước thứ nhất các em cần biết đó là bước chọn dạng biểu đồ
GV: trên hộp thoại đầu tiên, em sẽ thấy biểu đồ dạng cột đơn giản nhất được đánh dấu là dạng biểu đồ ngầm định. Em có thể chọn dạng biểu đồ khác phù hợp hơn với yêu cầu minh hoạ dữ liệu.
Sau khi nháy Next, hộp thoại tiếp theo cho thấy địa chỉ của khối dữ liệu được chọn để tạo biểu đồ. Ngầm định chương trình bảng tính sẽ chọn tất cả dữ liệu. Nếu chỉ cần tạo biểu đồ với một phần dữ liệu trong khối đó, em có thể xác định lại miền dữ liệu như sau:
Trong ô Data Range, các em sẽ thấy địa chỉ của khối chứa dữ liệu được biểu đồ minh hoạ và một đường viền nháy quanh khối đó trên trang tính. Để thay đổi địa chỉ em chỉ cần kéo thả chuột trên trang tính để chọn khối dữ liệu cần thiết.
Sau khi chon miền dữ liệu em nháy Next để sang hộp thoại tiếp theo
GV: hộp thoại tiếp theo sẽ giúp các em trong việc điền thông tin để giải thích rõ hơn về biểu đồ. Sau khi thông tin chú giải cần thiết, em nháy Next để hiển thị hộp thoại cuối cùng xác đặt vị trí biểu đồ trên trang tính.
GV: chia cả lớp thành từng nhóm để trả lời câu hỏi:
1. Tại mỗi bước, nếu nháy nút Finish khi chưa ở bước cuối cùng, biểu đồ có được tạo ra hay không?


2. Nút Back ở mỗi bước có ý nghĩa như thế nào?

HS: quan sát các thao tác của GV trên màn chiếu


HS: quan sát và trả lời
HS: quan sát từng dạng của biểu đồ


HS: thảo luận theo nhóm

1. tại mỗi bước, nếu em nháy nút Finish khi chưa ở bước cuối cùng thì biểu đồ cũng được tạo. Khi đó các nội dung hay tính chất bị bỏ qua sẽ được đặt theo ngầm định
2. Trên hộp thoại nếu cần em có thể nháy nút Back để trở lại bước trước
3. Tạo biểu đồ:
Để tạo biểu đồ em thực hiện các thao tác sau đây:
1. Chọn một ô trong miền dữ liệu cần vẽ biểu đồ
2. Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ
3.Nháy nút Next trên hộp thoại Chart Wizard  và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng khi nút Next bị mờ đi
a/ Chọn dạng biểu đồ
b/ Xác định miền dữ liệu
c/ Các thông tin giải thích biểu đồ.
d/ Vị trí đặt biểu đồ
SGK trang 82 ( 86

Hoạt động 2: CHỈNH SỬA BIỂU ĐỒ (15 phút)


GV: để thay đổi vị trí của một biểu đồ em hãy nháy chuột trên biểu đồ để chọn và kéo thả đến vị trí mới
GV: yêu cầu 1 nhóm lên thực hành
GV: Để thay đổi dạng biểu đồ: em hãy nháy chọn biểu đồ( thanh công