dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao an tin hoc 8 ca nam mien phi,tai lieu giao an tin hoc 8 ca nam mien phi,bai giang giao an tin hoc 8 ca nam mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/3/2015 10:15:15 PM
Filesize: 0.93 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
/Tuần: 1
Tiết: 1

Ngày soạn:10/8

Bài 1:
MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH

I. MỤC TIÊU
Kiến thức
- Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua các lệnh.
- Nêu được một số ví dụ về cách ra lệnh cho máy tính.
Kỹ năng
- Hình dung được một số chương trình cơ bản.
Thái độ
-Rèn luyện ý thức mong muốn hiểu biết về máy tính, tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác.
- Rèn luyện cho học sinh có thái độ yêu thích môn Tin học.
II. PHƯƠNG PHÁP – PHƯƠNG TIỆN
1. Phương pháp:
- Đặt và giải quyết vấn đề, gợi mở - vấn đáp, giảng giải,...
2. Phương tiện
1.Giáo viên:
- Sách Tin học dành cho THCS quyển 3, giáo án giảng dạy.
- Phòng máy và một số hình ảnh có liên quan.
2.Học sinh: Sách Tin học THCS quyển 3, chuẩn bị bài ở nhà và nghiên cứu trước bài mới.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
1. Ổn định lớp( 1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ:(2 phút)
Không thực hiện
3. Bài mới:
a. Giới thiệu:
Để hiểu rõ hơn về máy tính và vai trò của con người đối với máy, tìm hiểu sâu hơn máy tính thực hiện được công việc như thế nào và con người đã làm như thế nào để điều khiển được chúng, ta sang bài mới.
b. Bài giảng
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
NỘI DUNG

Hoạt động 1: Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào(22’)

-GV: Để máy tính có thể thực hiện một công việc theo mong muốn của mình, con người phải đưa ra những chỉ dẫn thích hợp cho máy tính.
-GV: Để ra lệnh cho máy tính khởi động một phần mềm ta làm như thế nào?
-GV: Khi soạn thảo văn bản thì làm như thế nào để xuất hiện chữ trên màn hình?
-GV: Những thao tác trên là ta đã ra lệnh cho máy tính.
-GV: Khi thực hiện sao chép 1 đoạn văn bản, ta phải ra mấy lệnh cho máy tính thực hiện?
-GV: Như vậy để chỉ dẫn máy tính thực hiện công việc, con người đưa cho máy tính một hoặc nhiều lệnh, máy tính sẽ lần lượt thực hiện.
-GV kết luận và ghi bảng.
-HS lắng nghe.
-HS: Nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình Desktop.
-HS: Gõ phím chữ từ bàn phím.

-HS lắng nghe.

-HS: 2 lệnh là Copy và Paste.

-HS lắng nghe.
-HS lắng nghe và ghi vở.
1. Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào?
Con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua các lệnh.
VD:
( Nháy đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình nền để ra lệnh cho máy tính khởi động một phần mềm.
( Gõ một chữ a trên bàn phím ta đã ra lệnh cho máy tính in chữ a lên màn hình.

Hoạt động 2:Tìm hiểu ví dụ về Rô-Bốt nhặt rác. (15’)

-GV: Hãy nêu vài nét về Rô-bốt mà em biết.


-GV: Giả sử ta có một rô-bốt thực hiện được các thao tác như tiến một bước, quay trái, quay phải, nhặt rác và bỏ rác vào thùng.
-GV: Chiếu hình 1. Rô-bốt nhặt rác (SGK).
-GV: Hãy nêu các lệnh để chỉ dẫn rô-bốt di chuyển từ vị trí hiện thời, nhặt rác và bỏ rác vào thùng rác.-GV: Để rô-bốt nhặt rác ta đã ra mấy lệnh?
-GV: Vậy ta thấy mỗi lần muốn rô-bốt nhặt rác ta phải ra rất nhiều lệnh, để đơn giản hơn ta sẽ nhóm 6 lệnh đó trong một tập tin tên là “Hãy nhặt rác”. Khi đó khi muốn rô-bốt nhặt rác ta chỉ cần ra một lệnh “Hãy nhặt rác”.
-GV kết luận lại.
- Hướng dẫn HS mô phỏng sơ qua các bước để Rô bốt thực hiện công việc.
-HS: Rô-bốt là một loại máy có thể tự động thực hiện được một số lệnh với sự điều khiển của con người.
-HS lắng nghe.-HS: Quan sát hình và lắng nghe.

-HS: Thực hiện các lệnh sau