dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao an toan 7 - 9 tuan 26 mien phi,tai lieu giao an toan 7 - 9 tuan 26 mien phi,bai giang giao an toan 7 - 9 tuan 26 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 10:19:10 PM
Filesize: 0.20 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần: 26 Ngày soạn:05 – 02 - 2015
Tiết: 46 Ngày dạy: 12 – 02 - 2015


I. Mục Tiêu:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra mức độ tiếp thu kiến thức chương 2 của HS về tổng ba góc của một tam giác, chứng minh
hai tam giác bằng nhau, định lý Pitago, …
2. Kĩ năng:
- Kĩ năng vận dụng một số dạng bài tập liên quan đến các kiến thức trên.
3. Thái độ:
- Hoạt động độc lập, tích cực, trung thực trong kiểm tra.
II. Chuẩn Bị:
GV: Đề kiểm tra.
HS: Ôn tập chu đáo.
III. Phương pháp: Quan sát.
IV. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp: (1’) 7A1:......./......... 7A6:......./.........
2. Nội dung kiểm tra:
MA TRẬN

Cấp độ
Tên
chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao


1. Tổng ba góc của một tam giác.
2/18t


- Tính được số đo của một góc khi biết số đo hai góc kia.Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%


Số câu:1_C1
Số điểm: 1,5
100%

Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%

2. Hai tam giác bằng nhau.
2/18t
- Biết chỉ ra các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau từ hai tam giác bằng nhau.

Số câu: 1
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ: 20 %
Số câu:1_C3
Số điểm: 2,0
100%Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 20 %

3. Các trường hợp bằng nhau của tam giác. Tam giác cân.
10/18t


- Vận dụng tính chất của tam giác cân để chứng minh hai tam giác bằng nhau. Suy ra các cạnh bằng nhau.Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%


Số câu:1_C5a
Số điểm: 1,5
100%

Số câu: 3
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 15 %

4. Định lý Pytago
2/18t


- Tính được độ dài cạnh huyền khi biết độ dài hai cạnh góc vuông.Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15 %


Số câu:1_C2
Số điểm: 1,5
100%

Số câu: 1
Sốđiểm:1,5
Tỉ lệ: 15 %

5. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
2/18t

-Hiểu được hai tam giác vuông bằng nhau dạng đơn giản

-Chứng minh hai tam giác bằng nhau suy ra được các cạnh, các góc bằng nhau...


Số câu: 2
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35 %

Sốcâu: 1_C4
Số điểm: 2,0
57%

Sốcâu:2_C5b
Số điểm: 1,5
43%
Số câu: 2
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 35 %

Tổng số câu: 6
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ: 100%
Số câu: 1
Số điểm: 2,0
20%
Số câu: 1
Số điểm: 2,0
20%
Số câu: 4
Số điểm: 6
60%
Số câu: 6
Số điểm: 10
Tỉ lệ100%


ĐỀ BÀI
Câu 1: (1,5đ) Cho (DEF có ; . Tính số đo góc F.
Câu 2: (1,5đ) Tìm x ở hình vẽ sau:Câu 3: (2,0đ) Cho (ABC = (DEF, hãy chỉ ra các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau.
Câu 4: (2,0đ) Cho hình vẽ sau, (ABH có bằng (ACH không? Vì sao?.


Câu 5: (3đ) Cho (ABC cân tại A (), kẻ BM vuông góc AC (M thuộc AC), CN vuông góc
với AB (N thuộc AB). Chứng minh rằng:
a) BN = CM
b) Gọi