dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao an toan 7 - 9 tuan 27 mien phi,tai lieu giao an toan 7 - 9 tuan 27 mien phi,bai giang giao an toan 7 - 9 tuan 27 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 10:20:43 PM
Filesize: 0.30 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

I. Mục Tiêu:
1. Kiến thức:
- Củng cố mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng vận dụng hai tính chất trong bài để so sánh các cạnh trong một tam giác, các góc
trong một tam giác.
3. Thái độ:
- Rèn tính cẩn thận, chính xác, khoa học, vận dụng vào thực tế.
II. Chuẩn Bị:
- GV: Thước thẳng, thước đo góc.
- HS: Thước thẳng, thước đo góc. Chuẩn bị các bài tập về nhà.
III. Phương pháp: Vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luậnnhóm.
IV. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp: (1’) 7A1:......./......... 7A6:......./.........
2. Kiểm tra bài cũ: (9’)
Phát biểu định lý 1. Góc nào lớn nhất nếu (ABC có AB = 3, AC = 4, BC = 5
Phát biểu định lý 2. Cạnh nào lớn nhất nếu (ABC có , 
(ABC là tam giác gì?
3. Nội dung bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG

Hoạt động 1: (15’)


GV giới thiệu bài toán


 là góc tù.Trong (BCD cạnh nào lớn nhất?

So sánh BD và CD.

 là góc gì của (BCD?

 là góc vuông, góc nhọn hay góc tù?


Trong (ABD cạnh nào lớn nhất?

HS chú ý theo dõi.


BD


BD > CD


Góc ngoài.


Góc tùAD lớn nhất.
Bài 5:Xét (BCD ta có:  là góc tù nên   BD > CD (1)

Mặt khác:  là góc ngoài của (BCD nên  > 

Vì  là góc tù nên  cũng là góc tù.
Xét (ABD ta có:  là góc tù nên

  AD > BD (2)

Từ (1) và (2) AD > BD > CD

 Hạnh đi xa nhất, Trang đi gần nhất.


Hoạt động 2: (10’)GV cho HS thảo luận


HS thảo luận.
Bài 6:


Ta có: AC = AD + DC mà DC = BC

Suy ra AC = AD + BC

Do đó: AC > BC

Nên: 4. Củng Cố: (7’)
- GV cho HS làm bài tập 7
5. Hướng dẫn về nhà: (3’)
- Về nhà xem lại các bài tập đã giải.
6. Rút kinh nghiệm tiết dạy:

.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................