dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao an toan 7 - 9 tuan 30 mien phi,tai lieu giao an toan 7 - 9 tuan 30 mien phi,bai giang giao an toan 7 - 9 tuan 30 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 10:23:22 PM
Filesize: 0.17 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
I. Mục Tiêu:
1. Kiến thức:
- Củng cố tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng vận dụng tính chất trên vào việc giải bài tập.
3. Thái độ:
- Rèn tính cẩn thận, chính xác, khoa học, vận dụng vào thực tế.
II. Chuẩn Bị:
- GV: Thước thẳng, phấn màu.
- HS: Chuẩn bị bài tập chu đáo.
III. Phương pháp: Vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.
IV. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp: (1’) 7A1:......./......... 7A6
2. Kiểm tra bài cũ: (7’)
- Phát biểu tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.
- Cho AM = 12cm là đường trung tuyến của (ABC, G là trọng tâm.
Tính AG, GM
3. Nội dung bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG

Hoạt động 1: (12’)


GV vẽ hình.Hai tam giác nào chứa hai cạnh BE và CF?

Chúng có các yếu tố nào bằng nhau?

HS chú ý theo dõi, vã hình, ghi GT, KL.


(ABE và (ACF


AB = AC (gt)
 là góc chung
AE = AF ()

Bài 26:
Chứng minh: BE = CF:

Xét (ABE và (ACF ta có:

AB = AC (gt)
 là góc chung
AE = AF ()
Do đó: (ABE = (ACF (c.g.c)

Suy ra: BE = CF
Hoạt động 2: (20’)


GV giới thiệu bài toán và vẽ hình.
(DEI và (DFI có các yếu tố nào bằng nhau?

So sánh  và 
Số đo của chúng?

Vì sao?


(DEI là tam giác gì?
Tính cạnh IE

Áp dụng định lý nào để tính cạnh DI?


HS đọc đề bài, vẽ hình và ghi GT, KL.
DE = DF (gt)
 ((DEF cân tại D)
IE = IF (gt)

 và  kề bù với nhau nên 

Tam giác vuông.
IE = EF : 2 = 5cm

Định lý Pitago

HS tính rồi cho GV biết kết quả.

Bài 28:


Giải:
a) Xét (DEI và (DFI ta có:
DE = DF (gt)
 ((DEF cân tại D)
IE = IF (gt)
Do đó: (DEI = (DFI (c.g.c)

b) (DEI = (DFI suy ra 
Mà  và  kề bù với nhau nên c) Ta có: IE = EF : 2 = 10 : 2 = 5 cm
Áp dụng định lý Pitago cho (DEI:
DE2 = DI2 + EI2
DI2 = DE2 – EI2
DI2 = 132 – 52
DI2 = 169 – 25
DI2 = 144
DI = 12 cm


4. Củng Cố:
- Xen vào lúc làm bài tập.
5. Hướng dẫn về nhà: (5’)
- Về nhà xem lại các bài tập đã giải.
- GV hướng dẫn HS làm bài tập 27, 29 ở nhà.
6. Rút kinh nghiệm tiết dạy:

.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................