dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao an toan 7 - 9 tuan 31 mien phi,tai lieu giao an toan 7 - 9 tuan 31 mien phi,bai giang giao an toan 7 - 9 tuan 31 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 10:16:32 PM
Filesize: 0.19 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

I. Mục Tiêu:
1. Kiến thức:
- Hiểu và nắm vững tính chất tia phân giác của một góc.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng vận dụng tính chất trên vào việc giải một số bài tập có liên quan.
3. Thái độ:
- Rèn tính cẩn thận, chính xác, khoa học, vận dụng vào thực tế.
II. Chuẩn Bị:
- GV: Thước thẳng, compa.
- HS: Chuẩn bị bài tập về nhà.
III. Phương pháp: Vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm.
IV. Tiến Trình:
1. Ổn định lớp: (1’) 7A1:......./......... 7A6
2. Kiểm tra bài cũ: (6’)
Phát biểu hai định lý trong bài. Vẽ hình minh họa.
3. Nội dung bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
GHI BẢNG

Hoạt động 1: (15’)GV vẽ hình và cho HS ghi GT và KL của bài toán.Gọi O là giao điểm của hai tia phân giác ngoài tại B và C của (ABC và OD, OE lần lượt là khoảng cách từ O đến BC, AB thì ta suy ra được điều gì?
Gọi OF khoảng cách từ O đến AC thì ta suy ra được điều gì?
So sánh OE và OF?

O thuộc tia nào?HS vẽ hình và ghi GT và KL của bài toán.OE = OD

OF = OD


OE = OF

O nằm trên tia phân giác của 

Bài 32:Gọi O là giao điểm của hai tia phân giác của hai góc ngoài tại B và C của (ABC.
OD, OE, OF lần lượt là khoảng cách từ O đến BC, AB và AC.

Ta có: OE = OD và OF = OD


Nên ta suy ra OE = OF
Do đó: O nằm trên tia phân giác của 

Hoạt động 2: (20’)GV vẽ hình.


Hai tam giác nào chứa hai cạnh BC và AD?
Chúng có các yếu tố nào bằng nhau?Hai tam giác nào chứa các cạnh IA,IC, IB, ID?

Hãy so sánh các cặp góc  và ;  và ?

Vì sao?

So sánh  và 
Vì sao?

So sánh AB và CD.
Vì sao?

Từ (1), (2) và (3) ta suy ra được điều gì?

C.minh (OIB = (OID theo các dữ kiện đã có.HS chú ý theo dõi, vẽ hình và ghi GT, KL.

(OCB và (OAD

OC = OA (gt)
Ô là góc chung
OB = OD (gt)


(IAB và (ICD


; 


(OCB = (OAD


Kề bù với  và 
AB = CD
OA = OC và OB = OD


(IAB = (ICD


HS tự làm câu c.
Bài 34:


Chứng minh:
a) Xét (OCB và (OAD ta có:
OC = OA (gt)
Ô là góc chung
OB = OD (gt)


Do đó: (OCB = (OAD (c.g.c)
Suy ra: BC = AD

b) (OCB = (OAD suy ra:
 (1) và  (2)
Mặt khác: OA = OC và OB = OD
Nên AB = CD (3)
Từ (1), (2) và (3) ta suy ra:
(IAB = (ICD (g.c.g)
Suy ra: IA = IC và IB = ID

c) Xét (OIB và (OID ta có:
OB = OD (gt)
 (c.m.trên)
IB = ID (c.m.trên)

Do đó: (OIB = (OID (c.g.c)
Suy ra: 
Hay OI là tia phân