dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giao an tong hop lop 1 mien phi,tai lieu giao an tong hop lop 1 mien phi,bai giang giao an tong hop lop 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 10:06:59 PM
Filesize: 0.40 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuần 31
Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2015
Tập đọc
Ngưỡng cửa
I. Mục tiêu.
- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ : ngưỡng cửa, nơi này, cũng quen, dắt vòng, đi men. Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ, khổ thơ.
- Hiểu nội dung : Ngưỡng cửa là nơi đứa trẻ tập đi những bước đầu tiên, rồi lớn lên đi xa hơn nữa.
- Trả lời được câu hỏi 1 ( SGK )
- HS khá, giỏi học thuộc lòng một khổ thơ.
II. Chuẩn bị
- Tranh minh hoạ bài tập đọc
III. Hoạt động dạy - học.
Tiết 1
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

A. Ổn định tổ chức
B. Kiểm tra bài cũ
Cho hs đọc bài “Người bạn tốt” và trả lời:
+ Hà hỏi mượn bút, ai đã giúp Hà?
+ Bạn nào đã giúp Cúc sửa dây đeo cặp?
+ Em hiểu thế nào là người bạn tốt?
C. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn HS luyện đọc
a.GV đọc mẫu lần 1 : Giọng đọc thiết tha trìu mến.
b. Luyện đọc
*B1: Luyện đọc tiếng, từ.
? Tìm tiếng, từ khó đọc trong bài ?
- Gạch chân các từ : ngưỡng cửa, nơi này, cũng quen, dắt vòng, đi men, lúc nào.
- Yêu cầu hs đọc các từ trên
- Cho hs phân tích, đọc trơn, ghép tiếng ngưỡng cửa, cũng quen, dắt vòng.
- GV giải nghĩa các từ khó :
*B2: Luyện đọc câu:
- Hướng dẫn hs xác định từng dòng thơ.
- Cho hs đọc thầm từng dòng thơ
- Cho hs đọc nối tiếp từng dòng thơ
*B3 : Luyện đọc đoạn, bài.
- Cho hs đọc từng khổ thơ


- Cho hs đọc toàn bài
- Sửa lỗi phát âm cho hs
- GV cho hs thi đọc
3. Ôn vần ăt, ăc
a. Tìm tiếng trong bài có vần : ăt?
- GV cho HS tìm
- Cho hs phân tích tiếng dắt
b. Nhìn tranh nói câu chứa tiếng có vần ăt, ăc
- Cho hs quan sát tranh và nói câu chứa tiếng có vần ăt, ăc
- GV chia lớp thành 2 nhóm dựa vào câu mẫu nói câu mới theo yêu cầu
- GV nhận xét, tuyên dương đội nói tốt
- Cả lớp hát

- 2 hs đọc và trả lời
- HS nghe đọc- Vài hs nêu


- HS đọc cá nhân , nhóm, lớp
- HS phân tích, ghép bảng cài

- Nghe giảng


- HS đọc thầm
- Mỗi khổ thơ 2 hs đọc.
- Mỗi bàn đọc đồng thanh 1 khổ thơ
- Đọc nối tiếp cá nhân.
- Đọc nối tiếp theo bàn.
- Đọc cá nhân, nhóm, lớp.
- 2 hs đọc toàn bài
- Cả lớp đọc đồng thanh 1 lần- Cá nhân tìm : dắt.
- HS đọc và phân tích : cá nhân


- HS quan sát tranh SGK
- Cá nhân đọc câu mẫu
+ Nhóm 1 nói câu có tiếng chứa vần: ăt
+ Nhóm 2 nói câu có tiếng chứa vần:ăc

Tiết 2
4. Tìm hiểu bài, luyện nói:
a. Tìm hiểu bài, luyện đọc.
- Đọc mẫu lần 2
- Đọc khổ thơ 1, 2, 3.

?Ai dắt em bé tập đ