dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an GIAO AN TU CHON TIENG ANH LOP 9 mien phi,tai lieu GIAO AN TU CHON TIENG ANH LOP 9 mien phi,bai giang GIAO AN TU CHON TIENG ANH LOP 9 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 9:36:09 AM
Filesize: 1.00 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Phòng giáo dục đào tạo tân yên
Trường trung học cơ sở Lam Cốt
------------&-------------


Giáo án
tự chọn 9

Giáo viên: Nguyễn Thị Minh
Tổ khoa học xã hội
Năm học: 2007- 2008

Phân phối chương trình tự chọn 9
(Tự biên soạn theo hướng dẫn bộ môn tự chọn)

Chủ đề nâng cao


Học kỳ I: 2 tiết x 18 tuần = 36 tiết


Tiết
Nội dung bài học


Chủ đề 1: Các thì trong Tiếng Anh

1- 2
Thì hiện tại thường

3- 4
Bài tập bổ trợ

5- 6
Thì hiện tại tiếp diễn

7
Bài tập bổ trợ

8- 9
Thì tương lai thường

10- 11
Bài tập bổ trợ

12
Kiểm tra

13- 14
Thì quá khứ thường

15- 16
Bài tập bổ trợ

17- 18
Thì quá khứ tiếp diễn

19- 20
Bài tập bổ trợ

21- 22
Thì hiện tại hoàn thành

23- 24
Bài tập bổ trợ

25
Kiểm tra


Chủ đề 2: Các loại câu bị động

26
Câu bị động ở thì hiện tại thường

27
Câu bị động ở thì quá khứ thường

28- 29
Bài tập bổ trợ

30
Câu bị động ở các thì tiếp diễn

31
Bài tập bổ trợ

32
Câu bị động của các động từ khuyết thiếu

33
Bài tập bổ trợ

34
Câu bị động ở thì hiện tại hoàn thành

35
Bài tập bổ trợ

36
Thi học kỳ I


Ngày soạn:……….. Tuần 1
Ngày dạy:………...
Period 1: Thì hiện tại thường
(The simple prerent tense)
A-The aims and the requests:
-To help Ss revise the simple present tense with tobe and simple verbs.
-By the end of the lesson, Ss will be able to understand the simple present tense more clearly and do exercises well.

B-Preparation: posters.

C-Procedures:
I-Organization:
II-Warm up and check up:
T introduces the aims and the requests of this subject.

III-New lesson:
Contents

Methods

I-Grammar:
1.Thì hiện tại thường với động từ tobe: thì, là, ở
am
Tobe is
are
(+)S + Tobe + adj/ N.
(-) S + Tobe + not + adj/ N.
(?) Tobe + S + adj/ N ?
-Yes, S + tobe/ -No, S + tobe + not.
*Note: I : am
She, He, It, 1TR : is
We, You, They, 2TR : are

2.Thì hiện tại thường với động từ thường: (Đối với các ngôi I/ We/ You/ They/ 2TR
(+) S + V +…………...
(-) S + don’t + V + …..
(?) Do + S + V + …….?
-Yes, S + do/ -No, S + don’t.

3. Các từ đi kèm với thì hiện tại thường:
Everyday, today, every week, every month,……
In the morning, in the afternoon,………..
*Các trạng từ tần xuất:
Always, usually, often, sometimes,…….
*Vị trí: Đứng sau chủ ngữ, trước động từ thường, đứng sau tobe, đứng sau trợ động từ.

II-Practice:
Bài 1:Viết dạng tắt của các tobe sau:
1-He is = 4-It is =
2-They are = 5-I am not =
3-She is not = 6-You are not =

Bài 2: Điền am/ is/ are vào mỗi chỗ trống sau:
1.The weather_____very nice today.
2.I_____not tired.
3.This