dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giáo án tuần 22 mien phi,tai lieu giáo án tuần 22 mien phi,bai giang giáo án tuần 22 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 10:07:59 AM
Filesize: 0.20 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TUẦN 22
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
I.MỤC TIÊU: Giúp HS :
- Củng cố khái niệm ban đầu về phân số, rút gọn phân số và quy đồng mẫu số các phân số(chủ yếu là hai phân số)
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Thước mét, bảng phụ chép bài tập 4
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò

*.ổn định:
A.Kiểm tra:
Nêu cách quy đồng mẫu số hai phân số?
B.Bài mới:
Hoạt động 1:Rút gọn phân số.
Mục tiêu: Củng cố khái niệm ban đầu về phân số, rút gọn phân số
Cho HS làm các bài trong SGK trang 118
- Rút gọn các phân số?


- Nêu cách rút gọn phân số?
Trong các phân số dưới đây phân số nào bằng (=  =)
Hoạt động 2: Quy đồng mẫu số các phân số.
Mục tiêu:Củng cố cho HS về quy đồng mẫu số các phạn số.
- Quy đồng mẫu số các phân số?- Nêu cách quy đồng mẫu số các phân số?.
*.Củng cố dặn dò:
- GV treo bảng phụ ghi nội dung như bài 4 và cho 2 đội tham gia trò chơi
- Về nhà ôn lại bài
- Hát - sĩ số:


Bài 1:(118)
Cả lớp làm vào vở -2em chữa bài

 = =;  = =
(các phép tính còn lại làm tương tự)
Bài 2: (118)
Cả lớp làm vở - 1em lên chữa bài

Bài 3: giải phần a, b , c
-Một HS nêu.
-HS làm bài vào vở.
-2 em lên bảng chữa bài lớp nhận xét
-Vài HS nêu.
a. và
Ta có : ==  ; =  = 
d.;  và 
Vì 12 : 2 = 6; 12 : 3 = 4
Ta có:  =  =  ;  = =
(các phần còn lại làm tương tự)

Rút kinh nghiệm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tập đọc
SẦU RIÊNG
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Đọc lưu loát, trôi chảy cả bài. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tả nhẹ nhàng, chậm rãi,tình cảm sâu lắng.
2. Hiểu các từ ngữ trong bài.
- Hiểu giá trị và vể đặc sắc của cây sầu riêng.
- HSKT đọc được đoạn 1
II- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh ảnh về cây, trái sầu riêng.
- Bảng phụ chép câu, đoạn cần HD luyện đọc.
III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò

A. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi hs lên bảng
B. Dạy bài mới:
Giới thiệu chủ điểm và bài đọc:
- Cho học sinh quan sát tranh và nêu ND tranh chủ điểm.
- GV đưa ra tranh cây trái sầu riêng
- GV ghi tên bài
Hoạt động1 :Luyện đọc
Mục tiêu: . Đọc lưu loát, trôi chảy cả bài.
- GV kết hợp sửa lỗi phát âm, giúp học sinh hiểu nghĩa các từ mới trong bài.
- GV đọc diễn cảm toàn bài
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
Mục tiêu: Hiểu giá trị và vể đặc sắc của cây sầu riêng.

- Sầu riêng là đặc sản của vùng nào?
- Miêu tả những nét đặc sắc của sầu riêng?
Hoa?

Quả?

Dáng cây?
- Câu tả tình cảm của tác giả với sầu riêng?
- Qua nội dung bài em học được điều gì?
Hoạt động 3: Hướng dẫn đọc diễn cảm
Mục tiêu: Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tả nhẹ nhàng, chậm rãi,tình cảm sâu lắng.
- GV hướng dẫn chọn đoạn, giọng đọc
- Thi đọc diễn cảm 1 đoạn
*. Củng cố, dặn dò:
- Qua bài em có nhận xét gì về sầu riêng?
- Dặn học sinh tiếp tục đọc bài, tìm hiểu thêm về cây trái Việt Nam.

- 2 em đọc thuộc lòng bài Bè xuôi sông La
trả lời câu hỏi ND bài.

- HS mở sách
- Quan sát và nêu nội dung tranh chủ điểm cảnh sông núi, nhà cửa, chùa chiền
- Quan sát tranh cây trái sầu riêng


- 1 hs đọc toàn bài, lớp đọc thầm chia đoạn
- HS nối tiếp đọc bài theo 3 đoạn, đọc 3 lượt
- Luyện phát