dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Giáo án tuần 24 (Hà) mien phi,tai lieu Giáo án tuần 24 (Hà) mien phi,bai giang Giáo án tuần 24 (Hà) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 6:24:41 AM
Filesize: 1.88 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TUẦN 24
Thứ ba ngày 24 tháng 2 năm 2015
TOÁN
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
Thực hiện được phép cộng hai phân số, cộng một số tự nhiên với phân số, cộng một phân số với số tự nhiên.
2. Kĩ năng:
HS làm được các bài tập: 1,3 trang 128.
3. Thái độ:
HS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG:
Bảng nhóm, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Tg
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

5’
12’


10’10’3’
A. Kiểm tra:
- HS lên rút gọn phân số.

B.Thựchành:
*Bài 1:
Tính ( theo mẫu):
*Bài 2: Nếu còn thời gian) Tính chất kết hợp. Viết tiếp vào chỗ chấm*Bài 3:
- Toaựn giaỷi coự lieõn quan pheựp coọng phaõn soỏ


C.Củngcố-
Dặn dò:

- Rút gọn phân số:
 
- Tính : 
 + =  + = 
Nhận xét.


Ta viết gọn:

a.  b. Vậy 
- Cho học sinh rút ra kết luận về tính chất kết hợp của phân số? ( Khi cộng 1 tổng 2 phân số với phân số thứ ba, ta có thể cộng phân số thứ nhất với tổng của phân số thứ 2 và phân số thứ 3).

- Gọi HS đọc đề bài.


- Tổng kết toàn bài.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh ôn lại cách cộng phân số.

- 3 học sinh lên bảng làm, cả lớp làm bảng con.


- 1 HS đọc yêu cầu.
- Cả lớp quan sát mẫu.
- Cả lớp làm vào vở, 2 HS lên bảng làm.
- Nhận xét.
-1 HS đọc yêu cầu
- Cả lớp làm bài, 1 học sinh lên bảng.
-Nhận xét
- HS phát biểu tính chất kết hợp của phân số.- 1 HS đọc đề bài –phân tích đề – nêu cách giải .
- Cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh làm bảng nhóm và đính trên bảng lớp, cả lớp nhận xét.
Bài giải
Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:
 ( m)
Đáp số: m

- HS nghe.
- HS nghe.


Thứ tư ngày 25 tháng 2 năm 2015
TOÁN
PHÉP TRỪ PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết trừ hai phân số cùng mẫu số.
2. Kĩ năng:
- HS làm được các bài tập: 1; 2 trang 129.
3. Thái độ:
- HS yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG:
- Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu.
- Học sinh: SGK, băng giấy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Tg
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

5’
1’

8’6’8’


8’

3’
A.Kiểm tra bài cũ.
- Cộng 2 phân số khác mẫu số.
B. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Thực hành trên băng giấy.


c. Thực hành phép trừ 2 phân số cùng mẫu số:d.Thực hành:
*Bài 1: Tính


*Bài 2: Rút gọn rồi tính
C. Củng cố – Dặn dò.


- Gọi học sinh tính 

+ Nêu tính chất kết hợp của phân số