dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an giáo án tuần 26 - 30 vnen mien phi,tai lieu giáo án tuần 26 - 30 vnen mien phi,bai giang giáo án tuần 26 - 30 vnen mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 11:02:33 PM
Filesize: 0.46 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 26
Thứ hai, ngày 2 tháng 3 năm 2015
* Chiều
Tiết 2 : Tiếng Việt *
LUYỆN ĐỌC : NGHĨA THẦY TRÒ
I. Mục tiêu
- Củng cố cách đọc diễn cảm bài văn Nghĩa thầy trò
- Củng cố nội dung bài : Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta , nhắc nhở mọi người cần giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp đó .
II. Hoạt động thực hành
- Chủ tịch hội đồng tự quản lên làm việc
- Ban văn nghệ tổ chức : hát
- Ban học tập kiểm tra bài cũ
1. Hoạt động 1 ( hoạt động nhóm )

- GV nghe học sinh báo cáo
2 . Hoạt động 2 : Hoạt động cả lớp
- Cả lớp cùng nhau thảo luận các câu hỏi sau đó đưa ra câu trả lời đúng nhất.
H: Tình cảm của thầy giáo Chu đối với người thầy đã dạy mình từ hồi vỡ lòng như thế nào?
H: Em hãy tìm những chi tiết thể hiện tình cảm của thầy Chu đối với thầy giáo cũ.
H: Em còn biết thêm câu thành ngữ, tục ngữ ca dao…- GV nghe học sinh báo cáo những gì em đã làm được
3.Củng cố , dặn dò :
-Nhắc lại ý nghĩa của bài .
-Dặn dò: Đọc lại bài và xem trước bài mới
-Nhận xét tiết học .
- HS hoạt động nhóm đôi và đọc
- Học sinh cùng nhau đọc nối tiếp các đoạn,chú ý đọc đúng các từ
tề tựu, đơn sơ, sáng sủa, sưởi nắng
- Đọc với giọng trang trọng
- Báo cáo GV
+Thầy Chu rất tôn kính cụ đồ


+ Thầy mời học trò cùng đến thăm, chắp tay cung kính vái và thưa..

+Không thầy đố mày làm nên. Kính thầy yêu bạn. Muốn sang thì bắc….thì yêu lấùy thầy. Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Làm sao cho bõ nhàng ngày ước ao.
- HS báo cáo- HS nêu.______________________________________________
Tiết 3 : Toán *
LUYỆN TẬP : NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ
I. Mục tiêu
- Củng cố cho học sinh nhân số đo thời gian với một số
- Rèn cho học sinh kĩ năng tính toán
- Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn.
II. Đồ dùng
- Hệ thống bài tập.
III. Hoạt động thực hành
- Chủ tịch hội đồng tự quản lên làm việc
- Ban văn nghệ tổ chức : hát
- Ban học tập kiểm tra bài cũ
- GV yêu cầu học sinh làm bài rồi báo cáo GV
Hoạt động 1 : Hoạt động cá nhân
- Cá nhân cùng đọc bài và làm
Khoanh vào phương án đúng:
a)  phút = ...giây.
A. 165 B. 185.
C. 275 D. 234
b) 4 giờ 25 phút  5 = ...giờ ... phút
A. 21 giờ 25 phút B. 21 giờ 5 phút
C. 22 giờ 25 phút D. 22 giờ 5 phút
Hoạt động 2 : Hoạt động nhóm đôi
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) giờ = ...phút ; 1giờ = ...phút
b) phút = ...giây; 2ngày = ...giờ

Hoạt động 3 : Hoạt động nhóm
Thứ ba hàng tuần Hà có 4 tiết ở lớp, mỗi tiết 40 phút. Hỏi thứ ba hàng tuần Hà học ở trường bao nhiêu thời gian?

- GV nghe các nhóm báo cáo
4. Củng cố dặn dò.
- GV nhận xét giờ học và dặn HS chuẩn bị bài sau.


Lời giải :
a) Khoanh vào A


b) Khoanh vào DLời giải:
a) giờ = 24 phút ; 1giờ = 105phút
b) phút = 50 giây; 2ngày = 54giờ
Lời giải:
Thứ ba hàng tuần Hà học ở trường số thời gian là: 40 phút  5 = 200 ( phút)
= 2 gờ 40 phút.
Đáp số: 2 gờ 40 phút.
- Các nhóm báo cáo
- HS chuẩn bị bài sau.


_________________________________________________________________
Thứ ba, ngày 3 tháng 3 năm 2015
* Chiều
Tiết 3 : Tiếng việt *
LUYỆN VIẾT : NGHĨA THẦY TRÒ
I. Mục tiêu
- Củng cố nghe – viết đúng chính tả một đoạn văn trong bài
-Làm đúng các BT phân biệt những tiếng có âm đầu hoặc vần dễ lẫn :i/y ; hoặc thanh hỏi , thanh ngã .
- Có ý thức rèn chữ viết đẹp
II. Hoạt động thực hành
- Chủ tịch hội đồng tự quản lên làm việc
-