dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an HDH tuần 29 (Hà) mien phi,tai lieu HDH tuần 29 (Hà) mien phi,bai giang HDH tuần 29 (Hà) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 9:44:23 PM
Filesize: 0.20 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Thứ tư ngày 1 tháng 4 năm 2015
TIẾNG ANH
GV: TIẾNG ANH DẠY
-------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
* Hoàn thành các bài tập trong ngày.
* Củng cố và phát triển kiến thức, kĩ năng về Tìm 2 số khi biết tổng (hiệu ) và tỉ số của hai số đó.
2. Kĩ năng:
- HS làm tốt các bài tập có dạng Tổng- tỉ; Hiệu- tỉ.
3. Thái độ:
- Giáo dục tính kiên trì, cẩn thận, trình bày khoa học cho HS.
II. ĐỒ DÙNG:
- Bảng nhóm, phấn màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

Tg
Nội dung
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

5’


32’

3’


1. Hoạt động 1
Hoàn thành các bài tập buổi sáng.2. Hoạt động 2
a. BT củng cố.
Bài 1.
Củng cố bài toán có dạng Tổng- tỉ.


Bài 2.
Củng cố bài toán có dạng Tổng- tỉ.


Bài 3.
Củng cố bài toán có dạng Hiệu- tỉ.
Bài 4:
Củng cố bài toán có dạng Hiệu- tỉ.
3. Hoạt động 3
Củng cố - dặn dò.
+ Sáng nay em có những môn học nào?
- Cho HS hoàn thành nốt các bài tập buổi sáng.
- GV hướng dẫn những em gặp khó khăn.Tổng hai số là 96. Nếu giảm số thứ nhất đi 7 lần được số thứ hai. Tìm hai số đó.Tổng hai số là 231. Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.


Tỉ số của hai số là . Hiệu của hai số là 15. Tìm hai số đó.
- GV phát bảng nhóm cho 1 em làm bài, cả lớp làm vào vở.

- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn bài.

+ HS nêu.

- HS tự hoàn thành nốt các bài tập buổi sáng.

- Cả lớp làm bài vào vở, sau đó HS lên bảng chữa bài.
- Nhận xét.

- HS đọc đề bài, xác định dạng toán.
- Cả lớp làm bài vào vở.
Bài giải
Theo đầu bài thì số thứ nhất gấp 7 lần số thứ hai.
Tổng số phần bằng nhau là:
7 + 1 = 8 ( phần)
Số thứ nhất là:
96 : 8 x 7 = 84
Số thứ hai là:
84 : 7 = 12
ĐS:………….

- HS đọc đề bài, xác định dạng toán.
- Cả lớp làm bài vào vở.
Bài giải
Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số thứ nhất thì được số thứ hai. Vậy số thứ hai gấp 10 lần số thứ nhất.
Số thứ nhất là:
231 : ( 10 + 1) = 21
Số thứ hai là:
21 x 10 = 210
ĐS:……………

- HS đọc đề bài, xác định dạng toán.
- Cả lớp làm bài vào vở.
Bài giải
Hiệu số phần bằng nhau là:
7- 4 = 3 ( phần)
Số thứ nhất là:
15 : 3 x 4 = 20
Số thứ hai là:
20 + 15 = 35
ĐS…………..

Hiệu
23
18
56
123
108

Tỉ số5:2
7:3

Số lớn
69
45
140
205
189

Số bé
46
27
84
82
81HƯỚNG DẪN HỌC
HOÀN THÀNH CÁC BÀI TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
* Hoàn thành các bài tập trong ngày.
* Củng cố và phát triển kiến thức, kĩ năng về Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
2. Kĩ năng:
- HS biết làm thành thạo các bài toán có dạng Hiệu